เหมือนพระเยซู

วันที่ 24-1-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้น – 1ยอห์น2:6

อ่าน: 1 ยอห์น 2:5-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 9-11; มัทธิว 15:21-39

ในระหว่างการนมัสการของชั้นเด็กๆ คุณครูพูดถึงบัญญัติสิบประการข้อแรกที่ว่า“อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา” (อพย.20:3) และได้ยกตัวอย่างวิธีรักษาพระบัญญัติข้อนี้ เธอบอกว่า “พระเจ้าต้องมาเป็นที่หนึ่ง ไม่ใช่ขนมไม่ใช่การบ้าน ไม่ใช่วีดีโอเกมส์” เธอบอกเด็กๆ ว่า การให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งหมายถึงการใช้เวลากับพระเจ้าในการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน ซึ่งต้องมาก่อนสิ่งอื่นใดเสมอ

เด็กโตคนหนึ่งถามขึ้นด้วยคำถามชวนคิดว่าการเป็นคริสเตียนเป็นเรื่องของการรักษากฎเกณฑ์หรือว่าเป็นการที่พระเจ้าทรงต้องการมีส่วนในชีวิตทุกด้านของเรา

หลายครั้งเราทำผิดพลาดด้วยการมองว่าพระคัมภีร์เป็นเพียงกฎเกณฑ์ จริงอยู่ที่การเชื่อฟังพระเจ้า (ยอห์น 14:21) และการใช้เวลากับพระองค์เป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่เพื่อจะได้ทำตามกฎบัญญัติ พระเยซูและพระบิดาทรงเปี่ยมด้วยความรัก เมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ เราย่อมปรารถนาที่จะใช้เวลากับพระองค์และเชื่อฟังพระองค์ เพื่อเราจะได้เป็นเหมือนพระคริสต์มากยิ่งขึ้น ยอห์นกล่าวว่า “ผู้ใดกล่าวว่าตนอยู่ในพระองค์ผู้นั้นก็ควรดำเนินตามทางที่พระองค์ทรงดำเนินนั้น” (1 ยน.2:6) พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่เราทำตามได้

เมื่อเราอยากเข้าใจการแสดงความรัก หรือการถ่อมใจ หรือการมีความเชื่อ หรือแม้แต่การจัดลำดับความสำคัญ เราสามารถมองที่พระเยซูและทำตามพระองค์ได้ – AMC

พระเยซูทรงเรียกเราให้ติดตามพระองค์

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง