รายชื่อแขก

วันที่ 25-1-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่เมื่อท่านทำการเลี้ยง จงเชิญคนจน คนพิการ คนเขยก คนตาบอด แล้วท่านจะเป็นสุข – ลูกา14:13-14

อ่าน: ลูกา 14:7-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อพยพ 12-13; มัทธิว 16

คุมรานคือชุมชนชาวยิวในศตวรรษที่ 1 ที่แยกตัวออกมาจากอิทธิพลของโลกภายนอกเพื่อเตรียมรับการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ พวกเขาเอาจริงเอาจังกับการภาวนาการชำระตัว และเคร่งครัดในกฎบัญญัติ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เหลืออยู่ทำให้เรารู้ว่าพวกเขาไม่อนุญาตให้คนพิการ คนตาบอด หรือคนง่อยเข้ามาในชุมชน เพราะพวกเขาเชื่อว่าใครก็ตามที่มี “ตำหนิ” ทางด้านร่างกายถือเป็นคนไม่สะอาด เมื่อใดที่พวกเขามีการรับประทานอาหารร่วมกัน จะไม่มีคนพิการอยู่ในรายชื่อแขกเด็ดขาด

ในเวลานั้น องค์พระเมสสิยาห์ของชนชาติอิสราเอลกลับทรงกำลังทำพระราชกิจอยู่ตามเมืองและหมู่บ้านต่างๆ ในแคว้นยูเดียและกาลิลีพระเยซูทรงประกาศเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าทรงเทศนาสั่งสอน หนุนน้ำใจ และกระทำการอัศจรรย์ต่างๆ พระองค์ทรงประกาศกร้าวว่า “แต่เมื่อท่านทำการเลี้ยงจงเชิญคนจนคนพิการคนเขยกคนตาบอด…แล้วท่านจะเป็นสุข” (ลก.14:13-14)

ตรงกันข้ามระหว่างพระดำรัสของพระเยซูและรายชื่อแขกที่เป็น “อภิสิทธิ์ชนฝ่ายวิญญาณ” ของชุมชนคุมรานทำให้เราเข้าใจมากขึ้น ปกติเรามักชอบสามัคคีธรรมกับคนที่มีหน้าตา ท่าทางและความคิดเหมือนกับเรา แต่พระเยซูทรงท้าทายให้เราทำตามพระองค์และเปิดประตูรับทุกคน – HDF

คนเหนือระดับจะประกาศพระกิตติคุณ
ที่มีไว้สำหรับคนทุกระดับไม่ได้ – จอร์จ สวีตติง

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง