บทเพลงที่ควรจดจำ

วันที่ 20-1-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าของเรา พระศิลาพระราชกิจของพระองค์ก็สมบูรณ์ – เฉลยธรรมบัญญัติ 32:3-4

อ่าน: เฉลยธรรมบัญญัติ 31:16-22

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 49-50; มัทธิว 13:31-58

ฉันดีใจมากเมื่อได้รับของขวัญแจกฟรีที่ส่งมาทางไปรษณีย์ เป็นแผ่นซีดีเพลงที่เนื้อเพลงเป็นข้อพระคัมภีร์ หลังจากฟังอยู่หลายรอบจนทำนองเริ่มติดหู ไม่นานนัก ฉันก็สามารถร้องเพลงที่เป็นข้อพระคัมภีร์จากพระธรรมสดุดีได้โดยไม่ต้องฟังซีดี

ดนตรีสามารถช่วยให้เราจดจำถ้อยคำและคำสอนที่เราอ่านแล้วก็ลืมไป พระเจ้าทรงทราบว่าชนชาติอิสราเอลจะลืมพระองค์เมื่อพวกเขาเดินทางเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา (ฉธบ.31:20) พวกเขาจะละทิ้งพระองค์ หันไปหารูปเคารพและจะเกิดปัญหาตามมา (ฉธบ.31:16-18) ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงให้โมเสสแต่งเพลงและสอนแก่ชนชาติอิสราเอล เพื่อพวกเขาจะจดจำความสัมพันธ์สนิทกับพระองค์ในอดีตที่ผ่านมา และจำได้ว่าความบาปได้ทำร้ายความสัมพันธ์นั้น (ฉธบ.31:19-22) ที่สำคัญที่สุดอาจเป็นเพราะพระองค์ทรงต้องการให้ชนชาติของพระองค์จดจำพระลักษณะของพระองค์ “(พระเจ้า) พระศิลาพระราชกิจของพระองค์ก็สมบูรณ์พระมรรคาทั้งหลายของพระองค์ก็ยุติธรรมพระเจ้าที่เที่ยงธรรมและปราศจากความผิดพระองค์ทรงยุติธรรมและเที่ยงตรง” (ฉธบ.32:4)

คุณคิดว่าวันนี้พระเจ้าปรารถนาให้คุณจดจำอะไรเกี่ยวกับพระองค์ ฤทธิ์อำนาจ ความบริสุทธิ์ ความรัก หรือความสัตย์ซื่อของพระองค์ มีเพลงใดบ้างที่ยกย่องพระลักษณะของพระเจ้า จงร้องเพลงบทนั้นจากใจถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า (อฟ.5:19) – JBS

การระลึกถึงความประเสริฐของพระเจ้า
จะทำให้หัวใจของเรามีเสียงเพลง

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง