ชีวิตที่ดี

วันที่ 1-1-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่ส่วนข้าพระองค์ ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นดี – สดุดี 73:28

อ่าน: สดุดี 73:21-28

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 1-3; มัทธิว 1

ความสวยงาม ความมั่งคั่ง อำนาจ ความรักชีวิตคู่ และความสนุกสนานล้วนเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่ใช่สิ่งดีที่สุด สิ่งดีที่สุดคือการรักพระเจ้าและรับความรักของพระองค์ คือถวายพระเกียรติพระองค์ และให้พระองค์เป็นเพื่อนของเราตลอดชีวิต ซึ่งจะทำให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์เพราะเราจะมีความอิ่มเอมใจและชื่นชมยินดีในวันนี้ (ยอห์น 10:10) และนี่คือสิ่งที่คริสเตียนจะทำไปชั่วนิรันดร์

ดังนั้นเราจึงควรจัดเวลาให้พระเจ้าและพักผ่อนในความรักของพระองค์ คือความรักที่ทำให้มีคุณและผม พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมาเพราะความรัก และความรักเป็นวิถีที่เราจะดำเนินชีวิตให้เป็นประโยชน์มากที่สุด

ผมชอบวิธีคิดของผู้เขียนพระธรรมสดุดีที่ว่า “แต่ส่วนข้าพระองค์ที่จะเข้าใกล้พระเจ้านั้นดีข้าพระองค์ได้ให้พระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะได้เล่าถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์” (สดด.73:28) พูดได้อีกอย่างหนึ่งว่า ชีวิตที่ดีคือการเข้าใกล้พระองค์ผู้ทรงรักเรายิ่งกว่าใคร

แล้วเราจะ “เข้าใกล้” พระองค์ได้อย่างไร? สิ่งที่ผมปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนคือ ใช้เวลาตอนเช้าครู่หนึ่งอ่านพระคำจากหมวดพระกิตติคุณ (มัทธิว มาระโก ลูกา ยอห์น) สังเกตสิ่งที่พระเยซูตรัสหรือทำเพราะพระองค์เสด็จมาเพื่อสำแดงพระเจ้าให้พวกเราได้เห็น (ฮบ.1:1-3) ลองเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ เช่น สมมติตัวเองเป็นคนโรคเรื้อนที่พระเยซูทรงแตะต้องรักษาด้วยความรัก (มก.1:40-45) แล้วคิดถึงความรักยิ่งใหญ่ที่ทรงมีให้แก่คุณและขอบคุณพระองค์ – DHR

เพียงได้คิดว่าพระเยซูทรงรักเรา
ก็มหัศจรรย์ยิ่งนัก

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง