คุณสำคัญ

วันที่ 18-1-2013 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่พระเจ้าได้ทรงให้อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกันทรงให้อวัยวะที่ต่ำต้อยเป็นที่นับถือมากขึ้น – 1โครินธ์12:24

อ่าน: 1 โครินธ์ 12:14-26

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปฐมกาล 43-45; มัทธิว 12:24-50

มีเรื่องเล่าว่าวาทยากรคนหนึ่งกำลังฝึกซ้อมวงออเคสตร้าของเขา ออแกนบรรเลงท่วงทำนองเพราะพริ้ง กลองส่งเสียงดังก้อง แตรประโคม และเสียงไวโอลินไพเราะจับใจ แต่วาทยากรรู้ว่ามีบางอย่างขาดหายไป นั่นคือขลุ่ยปิคโกโล่ คนเล่นขลุ่ยเสียสมาธิและหวังว่าไม่มีใครรู้ วาทยากรเตือนเขาว่า “พวกเราแต่ละคนล้วนมีความสำคัญ”

นี่คือสิ่งเดียวกันกับที่เปาโลเขียนไว้ในจดหมายฉบับแรกถึงผู้เชื่อในเมืองโครินธ์ (1 โครินธ์ 12:4-7) คริสเตียนทุกคนมีบทบาทสำคัญในพระกายของพระคริสต์ เปาโลพูดถึงของประทานฝ่ายวิญญาณและเปรียบเทียบกับการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายที่ทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม (1 โครินธ์ 12:8-10) ผู้เชื่อชาวเมืองโครินธ์อาจมีพื้นฐานทางวัฒนธรรม ของประทาน และบุคลิกภาพที่แตกต่างกันออกไป แต่พวกเขาได้รับการเติมให้เต็มด้วยพระวิญญาณองค์เดียวกันและเข้าส่วนในพระกายเดียวกัน เปาโลเน้นเป็นพิเศษถึงอวัยวะในร่างกายที่อ่อนแอและถูกมองข้าม และได้สอนว่าผู้เชื่อทุกคนล้วนมีบทบาทสำคัญและขาดเสียไม่ได้ ไม่มีอวัยวะใดที่จำเป็นมากกว่าอวัยวะอื่น

อย่าลืมว่า พระเยซูได้ทรงมอบหน้าที่ที่สำคัญยิ่งให้แก่เรา และจะทรงใช้เราในการเสริมสร้างประชากรของพระองค์ – MW

ในฐานะอวัยวะในพระกายของพระคริสต์
คุณมีความสำคัญ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง