สวรรค์

วันที่ 26-12-2012 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Chaz Oswald เขียน
รัทรี สงวนศักดิ์ภักดี แปล

คุณเคยคิดหรือไม่ว่าสวรรค์เป็นอย่างไร? ผมเคยลองหาดูในอินเตอร์เน็ตและพบหลายคนพยายามอธิบายว่าสวรรค์เป็นอย่างไรทั้งที่ตัวเองยังสับสนอยู่ บางคนอธิบายว่า สวรรค์คือการ “นั่งอยู่บนก้อนเมฆ ดีดพิณตลอดทั้งวัน” บางคนก็กล่าวว่าสวรรค์เป็นสถานที่สำหรับ “นมัสการชั่วนิรันดร์ (และน่าเบื่อ)” บางคนก็เชื่อว่าสวรรค์เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยตัณหา ซึ่ง “ไม่มีการแต่งงาน แต่มีแฟนหลายคน” ขณะที่ที่เหลือพูดว่า “คุณเชื่อว่าสวรรค์เป็นอย่างไร มันก็เป็นอย่างนั้น” และยังมีอีกหลายคนที่ปฏิเสธความมีอยู่ของสวรรค์ว่า สวรรค์เป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันหรือนิทาน

เราที่เป็นคริสเตียนรู้ว่าสวรรค์เป็นมากกว่าแค่ความเพ้อฝัน สวรรค์นั้นเป็นสถานที่ที่แท้จริง มีอยู่จริงและจับต้องได้จริง เป็นบ้านนิรันดร์ของเรา พระธรรมวิวรณ์ 21-22 อธิบายความงดงามของสวรรค์ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาได้ด้วยรายละเอียดอันมีสีสัน

น่าเสียดายที่คริสเตียนหลายคน ทั้งที่เชื่อเรื่องสวรรค์หมดหัวใจ แต่กลับขาดความเข้าใจตามหลักพระคัมภีร์ว่าสวรรค์เป็นอย่างไร น่าเศร้าที่อีกหลายคนไม่แม้แต่จะตื่นเต้นที่จะไปให้ถึงสวรรค์ซึ่งเป็นจุดหมายสุดท้ายที่พระเยซูเรียกว่า เมืองบรมสุขเกษม (ลูกา 23:43)

ลองคิดดูว่า ถ้าคุณกำลังจะย้ายไปเมืองอื่นด้วยเหตุผลบางประการ (อาจเป็นเพราะได้เลื่อนตำแหน่งหรือเพื่อจะได้อยู่ใกล้กับครอบครัวใหญ่ของคุณ) คุณจะไม่พยายามสืบเสาะค้นคว้าเกี่ยวกับเมืองนั้น หรือหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่นั้นๆ เลยหรือ? คุณอาจจะค้นดูจากอินเตอร์เน็ตว่าเมืองนั้นสะอาดแค่ไหน สิ่งอำนวยความสะดวกที่ใกล้ๆ มีอะไรบ้าง และเวลาผู้คนมาพบปะกันส่วนมากเขาทำอะไร คุณอาจหาข้อมูลต่างๆ ที่ช่วยคลายความกังวลจากการย้ายที่อยู่

สำหรับคริสเตียนแล้ว การย้ายที่สำคัญที่สุดที่เราจะต้องทำคือการย้ายจากบ้านชั่วคราว (โลก) ไปสู่บ้านนิรันดร์ (สวรรค์หรือ “โลกใหม่”) เช่นเดียวกัน เราควรศึกษาว่าสวรรค์เป็นเช่นไร หากการย้ายไปเมืองที่คุณไม่รู้จักเป็นเรื่องไม่เข้าท่า การไปสวรรค์โดยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับสวรรค์เลยก็เป็นเรื่องน่าขันยิ่งกว่า

ถึงตอนนี้ ผมขอถามว่า คุณพร้อมสำหรับการย้ายครั้งใหญ่ของคุณหรือยัง? น่ายินดีที่การย้ายครั้งนี้ไม่ต้องเจอกับความวุ่นวายและความตึงเครียดของการเก็บของลงกล่องและย้ายขึ้นรถบรรทุก สิ่งเดียวที่คุณต้องเตรียมคือใจของคุณ พระธรรมโรม 10:9 กล่าวว่า “คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจว่า พระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด”

พระคัมภีร์เต็มไปด้วยพระสัญญาจากพระเจ้าอันน่าอัศจรรย์และน่าสนใจเกี่ยวกับอนาคตของเราบนสวรรค์ ที่ซึ่งเราจะได้อยู่กับพระองค์จริงๆ ดังนั้น ขอให้เราเริ่มอ่านพระคัมภีร์เพื่อไขความลึกลับและค้นพบความจริงมากขึ้นเกี่ยวกับบ้านนิรันดร์ของเรา!

 

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง