27%

วันที่ 15-12-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไปหมดสิ้นเช่นนี้ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงาม – 2เปโตร3:11

อ่าน: 2 เปโตร 3:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ; ฮีบรู 5-7

ทัศนคติที่แต่ละคนมีต่อคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์แตกต่างกันไปอย่างกว้างขวางผู้เชื่อบางคนหมกมุ่นกับคำพยากรณ์มากจนเอาแต่พูดถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยคิดว่าเป็นหมายสำคัญจากพระคัมภีร์ที่ว่าพระคริสต์จะเสด็จกลับมาเร็วๆ นี้ บางคนก็เฉยเสียจนคิดว่าคำพยากรณ์ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตคริสเตียนเลยแม้แต่น้อย

ถ้าอย่างนั้นคำพยากรณ์สำคัญหรือไม่? ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงที่จะช่วยคุณพิจารณา พระคัมภีร์มีทั้งหมด 31,124 ข้อ ในจำนวนนี้ 8,352 ข้อมีถ้อยคำที่ถือว่าเป็นคำพยากรณ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งเท่ากับ 27% ของพระคัมภีร์ทั้งเล่ม!

ด้วยเหตุที่คำพยากรณ์มีอยู่มากกว่า 1 ใน 4 ของพระคัมภีร์ทั้งหมด ผู้เชื่อจึงควรให้คุณค่ากับบทบาทของคำพยากรณ์ในพระวจนะของพระเจ้าแต่เราควรจะระลึกด้วยว่าเหตุใดพระเจ้าจึงใส่คำพยากรณ์ไว้ในนั้น หลังจากเปโตรอธิบายว่าโลกจะถึงจุดจบอย่างไร ท่านสรุปว่า “เมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะต้องสลายไปหมดสิ้นเช่นนี้ ท่านทั้งหลายควรจะเป็นคนเช่นใดในชีวิตที่บริสุทธิ์และดีงาม” (2 ปต.3:11) คือเราควรเลือกใช้ชีวิตแต่ละวันด้วยความบริสุทธิ์สอดคล้องกับที่ที่เราจะไปอยู่ในอนาคต

พระเจ้าทรงเปิดเผยให้เรารู้อนาคตเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ เพื่อยืนยันกับเราว่าพระองค์ทรงมีอำนาจควบคุมประวัติศาสตร์ และเพื่อท้าทายให้เราดำเนินชีวิตอันบริสุทธิ์ – HDF

จงหวังใจในการเสด็จกลับมาของพระคริสต์
แล้วคุณจะมีชีวิตเพื่อพระสิริของพระองค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.