เบิกหู

วันที่ 18-12-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์พระองค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์ เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาป พระองค์มิได้ทรงเรียกร้อง – สดุดี40:6

อ่าน: สดุดี 40:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ; ยากอบ 1-2

ไม่นานมานี้ผมมีปัญหาเกี่ยวกับหู จึงตัดสินใจลองรักษาด้วยวิธีที่ยังไม่ค่อยเป็นที่รับรองคือต้องละลายขี้หู และขจัดสิ่งที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความสามารถในการได้ยิน ผมต้องยอมรับว่าฟังดูเป็นประสบการณ์ที่แปลก แต่ผมอยากจะได้ยินเสียงชัดเจนอีกครั้ง จึงตกลงใจที่จะลอง

การได้ยินเสียงชัดเจนมีความสำคัญต่อชีวิตของเรา และสำคัญยิ่งกว่าในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วย ในสดุดี 40:6 ดาวิดประกาศว่า “เครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์ พระองค์ทรงเบิกหูของข้าพระองค์เครื่องเผาบูชาและเครื่องบูชาไถ่บาป พระองค์มิได้ทรงเรียกร้อง” คำว่า เบิก ในพระธรรมข้อนี้สามารถแปลได้ว่า “ทำให้โล่ง” และเป็นการบอกถึงพระประสงค์ของพระเจ้าที่ทรงมีต่อเราพระองค์ทรงต้องการให้เราเปิดหู และพร้อมจะรับฟังเมื่อตรัสกับเราผ่านพระวจนะของพระองค์อย่างไรก็ตาม บางครั้งหูฝ่ายวิญญาณของเราอาจถูกปิดเพราะเสียงรบกวนของวัฒนธรรมรอบข้าง หรือเสียงล่อลวงของการทดลองและความบาป

แต่ขอให้เราทุ่มเทหันความสนใจเข้าหาองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเต็มที่ เปิดหูของเราฟังพระองค์ตลอดเวลา เพื่อเราจะไวต่อพระสุรเสียงของพระองค์เมื่อพระองค์ตรัส พระองค์จะทรงใส่ถ้อยคำของพระองค์ไว้ในใจของเรา และเราจะเรียนรู้จากพระองค์ เพื่อที่จะปีติยินดีกระทำตามน้ำพระทัยของพระองค์(สดุดี 40:8) – BC

พระเจ้าตรัสผ่านพระวจนะของพระองค์
แก่ผู้ที่ฟังด้วยใจ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง