จิตวิญญาณแห่งยุคสมัย

วันที่ 3-12-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป ครั้งเมื่อก่อนท่านเคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลก -เอเฟซัส2:1-2

อ่าน: เอเฟซัส 2:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ; เอเฟซัส 1-3

ทุกยุคสมัยมีแนวคิด ความเชื่อและค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมนั้นๆ หรือที่เรียกกันว่า “จิตวิญญาณแห่งยุคสมัย” ซึ่งเป็นเหมือนมติที่คนส่วนใหญ่เห็นด้วย ช่วยให้เราเคลิ้มหลับทางศีลธรรมและค่อยๆ ยอมรับค่านิยมล่าสุดของสังคม

อัครทูตเปาโลเรียกบรรยากาศที่เสื่อมทรามนี้ว่า “วิถีของโลก” ท่านอธิบายชีวิตของผู้เชื่อในเมืองเอเฟซัสก่อนรู้จักพระคริสต์ว่า พวกเขา“ตายแล้วโดยการละเมิด และการบาป” และ“เคยประพฤติในการบาปนั้นตามวิถีของโลก”(อฟ.2:1-2) นี่คือแรงกดดันจากวิถีของโลก เป็นระบบค่านิยมและแนวคิดที่ซาตานใส่ไว้ เพื่อสร้างวิถีชีวิตที่ไม่ต้องการพึ่งพาพระเจ้า

พระเยซูต้องการให้เราอยู่ในโลก (ยน.17:15)ดังนั้น เราจึงแทบไม่มีทางหนีจากอิทธิพลของโลกได้เลย แต่พระองค์ได้ทรงประทานพระวจนะเพื่อให้ซึมซับในความคิดของเราจนเราไม่ต้องคล้อยตามค่านิยมของโลก (รม.12:1-2) ในทางกลับกัน พระเจ้าทรงช่วยให้เราเดินในความสว่างของพระองค์ (อฟ.5:8)ในพระวิญญาณ (กท.5:25) ในความรัก อฟ.5:2) ในความจริง (3 ยน.1:4) และในพระคริสต์ (คส.2:6)

ขณะที่เราเดินในพระกำลังของพระเจ้าและใช้เวลากับพระวจนะของพระองค์ พระองค์ทรงประทานกำลังให้เราดำเนินชีวิตตามค่านิยมของแผ่นดินสวรรค์ ไม่ใช่ตามจิตวิญญาณแห่งยุคสมัย – HDF

แม้คริสเตียนจะดำเนินชีวิตอยู่ในโลก
แต่พวกเขาจงรักภักดีต่อสวรรค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.