ข้อความจากพระเจ้า

วันที่ 25-12-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระวจนะ แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตร – ฮีบรู1:1-2

อ่าน: ฮีบรู 1:1-9

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ; 2 ยอห์น 1 ; 3 ยอห์น 1 ; ยูดา 1

ในปี 1971 เรย์ ทอมลินสัน ทำการทดลองวิธีการที่คนใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อสื่อสารกันเขาส่งอีเมล์ฉบับแรกของโลก เป็นข้อความจากคอมพิวเตอร์ของเขาผ่านเครือข่ายไปยังแผนกอื่นในสำนักงาน หลายทศวรรษต่อมา ปัจจุบันมีการส่งอีเมล์มากกว่าพันล้านฉบับทุกวัน หลายฉบับเป็นข่าวสำคัญจากครอบครัวและเพื่อนแต่ก็มีที่เป็นโฆษณาที่ไม่เป็นที่ต้องการ และไวรัสคอมพิวเตอร์ กฎพื้นฐานของการใช้อีเมล์คือ “อย่าเปิด หากไม่ได้มาจากผู้ส่งที่คุณไว้ใจ”

พระเจ้าทรงส่งข้อความมาคือพระบุตรของพระองค์ และเราไว้ใจผู้ส่งพระองค์นี้ได้ ในพันธสัญญาเดิม พระเจ้าตรัสกับประชากรของพระองค์ผ่านผู้เผยพระวจนะ แต่บ่อยครั้งที่พวกเขาละเลยพระวจนะของพระองค์ และในที่สุด “ในโบราณกาลพระเจ้าได้ตรัสด้วยวิธีต่าง ๆ มากมายแก่บรรพบุรุษของเราทางพวกผู้เผยพระวจนะ แต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ได้ตรัสแก่เราทั้งหลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้รับสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นมรดก พระองค์ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลโดยพระบุตร” (ฮบ.1:1-2)

เราอาจอัศจรรย์ใจเมื่อนึกถึงความลึกล้ำของการที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เสด็จเข้ามาในโลกโดยการเป็นทารก แต่เราก็ยังคงลังเลที่จะกางแขนต้อนรับพระคริสต์ และวางชีวิตของเราไว้ในพระหัตถ์พระองค์

คริสตมาสคือข้อความแห่งความรัก การไถ่ และความหวัง ซึ่งส่งมาจากพระเจ้า ในวันนี้คุณจะไว้ใจในผู้ส่ง และเปิดข้อความของพระองค์หรือไม่ – DCM

ข้อความแห่งความหวังนิรันดร์ของพระเจ้า
กำลังรอผู้รับ

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง