ฉันและความเห็นแก่ตัวของฉัน

วันที่ 20-11-2012 • บทความ • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Rachelle Bontreger เขียน
รัทรี สงวนศักดิ์ภักดี แปล

เพราะว่าเป็นนักศึกษา ชีวิตของฉันจึงวนเวียนอยู่แต่เรื่องของตัวเอง ฉันกังวลเรื่องตารางเรียน ผลการเรียน การเงินและอนาคต นอกจากนั้นฉันยังต้องหาเวลาอยู่กับเพื่อนๆ ดูรายการทีวีสุดโปรด และใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้า (แต่บ่อยครั้งเวลาของฉันกับพระเจ้ากลายเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำในแต่ละวัน) ชีวิตของการเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่ทำให้ฉันใช้เวลา ใช้เงินและใช้พลังงานเพื่อตัวเองโดยไม่ต้องคิด แต่หลังๆ มานี้ฉันเริ่มรู้แล้วว่าการใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัวแบบนี้ ไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้ฉันเป็น

ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ฉันมีโอกาสได้อ่านพระธรรมลูกา 21:1-4 ที่บอกว่า “พระองค์เงยพระพักตร์ทรงเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนำเงินมาใส่ในตู้เก็บเงินถวาย พระองค์ทรงเห็นหญิงม่ายคนหนึ่งเป็นคนจน นำเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วย พระองค์ตรัสว่า “เราบอกท่านทั้งหลายจริงๆ ว่า หญิงม่ายจนคนนี้ได้ใส่ไว้มากกว่าคนทั้งปวงนี้ เพราะว่าคนทั้งปวงนี้ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวาย แต่ผู้หญิงนี้ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตของตนมาใส่จนหมด”” ข้อพระคัมภีร์นี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าพระเยซูทรงมองโลกต่างจากคนทั้งปวง พระองค์ทรงมองลึกเข้าไปถึงจิตใจของเรา ว่าเราให้อะไรพระเจ้าและให้มากน้อยแค่ไหน เราสามารถให้พระองค์ทั้งหมดที่เรามี หรือเราจะเลือกให้แค่เวลา เงินทอง ความสามารถ หรือแผนการที่เรายินดีจะเสียสละ มันขึ้นอยู่กับเรา

ฉันโตขึ้นมาในโบสถ์ที่ให้ความสำคัญกับการเป็นผู้อารักขาที่รับผิดชอบต่อหน้าที่ แนวคิดก็คือหนุนใจให้สมาชิกใช้สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้แก่เรา (เวลา เงินทอง ความสามารถ โอกาสและชีวิตของเราเอง) เพื่อถวายเกียรติองค์พระผู้เป็นเจ้า ผ่านการเชื่อฟังและปฏิบัติตามบัญญัติข้อใหญ่ 2 ข้อ (รักพระเจ้าและรักผู้อื่น) พวกเราถูกพระเจ้าเรียกให้เป็นผู้อารักขาที่ดีในชีวิตประจำวันของเรา ซึ่งหมายถึงเราควรใช้เวลากับพระองค์โดยการอธิษฐานและอ่านพระคัมภีร์เพื่อจะปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้อย่างถูกต้อง ไม่ว่าเราจะทำงานจิตอาสา เรียนวิชาเคมี หรือออกไปห้างสรรพสินค้ากับเพื่อนๆ เราสามารถใช้ชีวิตแต่ะละวันของเราเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าผู้ทรงสร้างเรามา ผู้ทรงประทานกำลังให้กับเรา และผู้ทรงต้องการมีความสัมพันธ์แบบส่วนตัวกับพวกเราแต่ละคนได้

พระธรรมโคโลสี 3:23 กล่าวว่า “ไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใด ก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์” ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจเราว่า ไม่ว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามในชีวิต เราสามารถทำให้แตกต่างจากคนทั่วไป อย่างคนที่มีความหวังและมีความหมายในชีวิตผ่านทางพระเยซูคริสต์ได้

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง