เมื่อเผชิญกับความกลัว

วันที่ 10-11-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ในทันใดนั้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า “ทำใจให้ดีไว้เถิด เราเอง อย่ากลัวเลย” – มัทธิว14:27

อ่าน: มัทธิว 14:22-33

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ; กิจการ 6-9

ผมยังไม่ลืมความกลัวสมัยเด็กของตัวเองที่คิดว่าผ้าที่ถูกโยนลงไปบนเก้าอี้จะกลายร่างเป็นเงาของมังกรหลังจากที่ไฟในห้องนอนดับลงประสบการณ์ในวัยเด็กจากการนอนไม่หลับเพราะความกลัวนี้ย้ำเตือนผมว่าเมื่อปัญหามาเยือนที่หน้าประตูของชีวิต ความกลัวไม่ใช่เพื่อนของเรา มันขัดขวางไม่ให้เราเคลื่อนไปข้างหน้าและทำให้เราไม่กล้าทำสิ่งที่ถูกต้อง เว้นแต่เราจะจ้องมองที่พระเยซู

เมื่อเหล่าสาวกเผชิญกับทะเลที่บ้าคลั่งซึ่งกำลังจะทำให้เรือล่ม พระเยซูซึ่งดำเนินมาบนน้ำทรงยืนยันกับพวกเขาว่า “เราเอง อย่ากลัวเลย”(มธ.14:27) พระเยซูยังได้ปรากฏกับเหล่าสาวกซึ่งพากันขังตัวเองอยู่ในห้องด้วยความหวาดกลัวหลังจากที่พระองค์ทรงถูกตรึงที่กางเขน และทรงถามพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายวุ่นวายใจทำไม เหตุไฉนความคิดสนเท่ห์จึงบังเกิดขึ้นในใจของท่านทั้งหลายเล่า” (ลก.24:38) พระเยซูทรงทราบดีว่าการทดลองเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จึงทรงบอกพวกเขาว่า “ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” (ยอห์น16:33) ความหมายนั้นชัดเจนว่า การวางใจในการทรงสถิตอยู่และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเป็นยาแก้อาการกลัว

เช่นเดียวกับในบทเพลงชีวิตคริสเตียนที่บอกว่า “จงเพ่งมองพระเยซู จ้องดูพระพักตร์อันงดงาม แล้วทุกสิ่งในโลกจะมืดสลัวลงอย่างน่าประหลาดด้วยแสงแห่งพระสิริและพระกรุณา” เราสามารถพักผ่อนอย่างมีสันติสุขได้เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่กับเรา – JS

ท่ามกลางพายุของชีวิต
จงวางใจในการทรงสถิตอยู่และฤทธิ์อำนาจของพระเยซู

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง