รถหนังสือ

วันที่ 28-11-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพระเจ้าต้องการที่จะรู้จักพระองค์ และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดช เนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์นั้น และร่วมทุกข์กับพระองค์ คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์ – ฟีลิปปี3:10

อ่าน: ฟีลิปปี 3:7-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ; 2 โครินธ์ 4-6

ก่อนที่จะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคและสิ่งบันเทิงใจต่างๆในทุกวันนี้ ช่วงหน้าร้อนในวัยเด็กของผม ผมมีความสุขทุกๆ อาทิตย์เมื่อรถหนังสือเดินทางมาถึง รถบัสคันนี้มีหนังสือเรียงอยู่เต็มชั้นวาง บรรทุกหนังสือจากห้องสมุดท้องถิ่นไปยังพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อคนที่ไม่สามารถเดินทางไปห้องสมุดจะมีโอกาสได้อ่านหนังสือ ผมจึงได้ใช้เวลาอันแสนสุขในช่วงหน้าร้อนอ่านหนังสือที่ผมไม่มีโอกาสไปอ่านที่ห้องสมุด ผมรู้สึกขอบคุณรถหนังสือที่ปลูกฝังให้ผมเป็นคนรักการอ่านมาจนทุกวันนี้

นักวิชาการด้านพระคัมภีรกล่าวว่า เปาโลเป็นคนที่รักหนังสือและอ่านจนวาระสุดท้ายของท่านท่านเขียนในจดหมายฉบับสุดท้ายของท่านว่า“เมื่อท่านมาจงเอาเสื้อคลุมซึ่งข้าพเจ้าได้ฝากไว้กับคารปัส ที่เมืองโตรอัสมาด้วย พร้อมกับหนังสือ และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหนังสือที่เขียนบนแผ่นหนัง” (2 ทธ.4:13) หนังสือที่ท่านพูดถึงคือหนังสือพันธสัญญาเดิม หรือหนังสือบางส่วนที่ท่านเขียนเอง

ผมมั่นใจว่า การใฝ่หาความรู้ของเปาโลไม่ได้เป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็นหรือความบันเทิงทางปัญญา แต่เป็นแรงผลักดันมาจากความตั้งใจที่จะติดตามพระคริสต์ “ข้าพเจ้าต้องการที่จะรู้จักพระองค์ และได้รับประสบการณ์ในฤทธิ์เดช เนื่องในการที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์นั้น และร่วมทุกข์กับพระองค์ คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์” (ฟป.3:10) ผมอธิษฐานขอให้เรามีแรงผลักดันในการติดตามพระคริสต์แบบเดียวกันนี้ – BC

การรู้จักพระเยซูเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหนือความรู้ทั้งปวง

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง