มากขึ้นและมากขึ้น

วันที่ 27-11-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

และขอพระเป็นเจ้า ทรงให้ท่านทั้งหลายจำเริญและบริบูรณ์ไปด้วยความรักซึ่งกันและกันและรักคนทั้งปวงเหมือนเรารักท่านทั้งหลายดุจกัน – 1เธสะโลนิกา3:12

อ่าน: 1 เธสะโลนิกา 3:12-4:10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ; 2 โครินธ์ 1-3

ในขณะที่เศรษฐกิจฝืดเคืองอย่างทุกวันนี้เรามักได้ยินกลุ่มรณรงค์ต่างๆ เรียกร้องให้ “ลด” ปริมาณลง รัฐบาลถูกเรียกร้องให้ควบคุมงบประมาณ ผู้คนถูกกระตุ้นให้ใช้พลังงานน้อยลง และลดการบริโภคทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด นั่นคือคำแนะนำที่ดีที่เราควรใส่ใจอย่างไรก็ตามในโลกของความเชื่อไม่มีการขาดแคลนในเรื่องของความรัก พระคุณและพละกำลัง ดังนั้นเราซึ่งเป็นผู้เชื่อจึงถูกกระตุ้นให้สำแดงความรักของพระคริสต์ผ่านทางชีวิตของเราให้มากขื้นเรื่อย ๆ

ในจดหมายฉบับแรกของเปาโลที่เขียนถึงผู้เชื่อในเธสะโลนิกา ท่านบอกพวกเขาว่า “ขอให้ประพฤติยิ่งๆ ขึ้นไป” ให้ชีวิตประจำวันเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า (1 เธสะโลนิกา 4:1) ท่านยังแนะนำให้พวกเขาแสดงความรักซึ่งกันและกัน และ “ให้มีความรักทวีขึ้นอีก” ในความรักต่อพี่น้อง (1 เธสะโลนิกา 4:10)

ความรักที่เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาเป็นความรักที่เป็นไปได้เพราะรักนั้นมาจากพระเจ้า ผู้ทรงมีความรักไม่จำกัด ไม่ได้มาจากตัวเราเองที่มีความจำกัด กวีชื่อ แอนนี่ จอห์นสัน ฟินได้เขียนไว้ว่า

พระคุณและความรักไร้ขีดคั่น ฤทธิ์อำนาจอนันต์เรารู้ได้

ทรงเมตตาประทานพรอย่างล้นไหล พระทรงให้อย่างไม่มีสิ้นสุดเลย

เปาโลกล่าวถึงความปรารถนาที่ท่านมีต่อผู้เชื่อไว้ดังนี้ “ขอพระเป็นเจ้าทรงให้ท่านทั้งหลายจำเริญและบริบูรณ์ไปด้วยความรักซึ่งกันและกันและรักคนทั้งปวง เหมือนเรารักท่านทั้งหลายดุจกัน” (1 ธส.3:12 )

เราควรรักพระเจ้าและผู้อื่นมากเท่าไร? คำตอบคือมากขึ้นและมากขึ้น – DCM

ความจำกัดของเราไม่อาจเปลี่ยนแปลงความรักอันไม่จำกัด
ที่พระเจ้าทรงสำแดงผ่านเรา

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง