เวลาของพระเจ้า

วันที่ 20-10-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะพระเจ้าตรัสแก่ข้าพเจ้าดังนี้ว่า“เราจะค่อยๆ มองจากที่อาศัยของเรา” อิสยาห์18:4

อ่าน: อิสยาห์ 18:1-5

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ; มัทธิว 26-28

ในอิสยาห์บทที่ 18 ดูเหมือนว่าทั้งโลกจะตั้งหน้าตั้งตาต่อสู้กับคนของพระเจ้า แต่ท่าทีของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์อำนาจเป็นอย่างไร? “เราจะค่อยๆมองจากที่อาศัยของเรา”(อสย.18:4) การทรงนิ่งเฉยของพระเจ้าอาจดูเหมือนว่าพระองค์ทรงยอมรับแผนการที่ศัตรูมีต่อพวกเขา แต่ไม่ได้เป็นเช่นนั้น พระเจ้าทรงตอบสนองเป็นคำเตือนว่าพระองค์จะกระทำการเมื่อถึงเวลาของพระองค์ เวลาที่เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์

ผมคิดถึงตอนที่พระเยซูทรงรออยู่นาน 4 วันขณะที่ลาซารัสถูกนำไปไว้ในอุโมงค์ฝังศพ (ยน.11:39) พระเยซูไม่ทรงรู้หรือ? หรือว่าพระองค์ไม่ทรงใส่ใจ? แน่นอนว่าพระองค์ทรงใส่ใจ แต่พระองค์ทรงรอให้ถึงเวลาที่เหมาะสมเพื่อที่พระองค์จะกระทำพันธกิจและสอนบทเรียนที่พระองค์ต้องการจะสอน

พระคัมภีร์ได้บันทึกเกี่ยวกับ “การรอ” ของพระเจ้า และมีหลายครั้งที่เราไม่อาจเข้าใจได้ แต่การยืดเวลาทุกครั้งนั้นเกิดขึ้นมาจากสติปัญญาและความรักอันล้ำลึกของพระองค์ทั้งสิ้น อย่างน้อยที่สุดหากเราเปิดใจ เราจะเห็นว่าทำให้เกิดข้อดีเช่น ความถ่อมใจ ความอดทนอดกลั้น และความเพียรซึ่งเป็นลักษณะนิสัยที่เรามักเรียนรู้ได้ช้า

คุณกำลังทุกข์ใจอยู่หรือเปล่า? พระเจ้าดูเหมือนอยู่ไกลและละเลยคุณหรือไม่? พระองค์ไม่ได้ละเลยความทุกข์ยากของคุณ หรือไม่รู้สึกรู้สากับคำคร่ำครวญของคุณ แต่พระองค์ทรงกำลังรอให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จแล้วในเวลาที่เหมาะสม พระองค์จะเข้ามาจัดการ พระเจ้าไม่เคยรีบเร่งและพระองค์ทรงมาทันเวลาเสมอ – DHR

การรอคอยพระเจ้านั้นคุ้มค่า
เพราะเวลาของพระองค์เป็นเวลาที่ดีที่สุด

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง