เจ้าคารมแต่ถ่อมใจ

วันที่ 24-10-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

(พระเจ้า) ทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่คนใจถ่อม – สดุดี 25:9

อ่าน: กิจการ 18:24-28

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ; มาระโก 11-13

ฉันชื่นชมคนที่สามารถอธิบายความเชื่อของตนได้และโน้มน้าวใจของผู้อื่นได้ด้วยศิลปะทางคำพูด หรือที่บางครั้งเราเรียกว่า “ของประทานด้านการพูด” “การมีวาทศิลป์” หรือบางคนเรียกว่า “เจ้าคารม”

อปอลโลมีของประทานนั้น เรารู้ว่าท่าน “เป็นคนมีโวหารดีและชำนาญมากในทางพระคัมภีร์” (กิจการ 18:24) แต่ถึงแม้ว่าท่านจะสอนเรื่องของพระเยซูอย่างถูกต้องท่านก็รู้แต่เพียงบัพติศมาของยอห์นซึ่งเป็นบัพติศมาที่สำแดงถึงการกลับใจใหม่ (กิจการ 18:25;19:4)

อปอลโลรู้จักคำสอนของพระเยซู แต่อาจไม่รู้เรื่องการสิ้นพระชนม์ การเป็นขึ้นจากตาย และการเสด็จมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (กิจการ 2) คำสอนของท่านไม่สมบูรณ์ เพราะท่านไม่รู้เรื่องการเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

ดังนั้นปริสสิลลาและอาควิลลา สามีภรรยาที่เป็นเพื่อนของเปาโล จึงได้เชิญอปอลโลมาที่บ้านเพื่อปรับแก้คำสอนของท่านแม้ว่าอปอลโลจะเป็นผู้คงแก่เรียนและรู้จักพระคัมภีร์เป็นอย่างดี แต่ท่านก็น้อมรับเอาคำแนะนำอย่างถ่อมใจ ทำให้อปอลโลสามารถดำเนินพันธกิจต่อไปได้ด้วยความเข้าใจใหม่

สดุดี 25:9 เตือนว่าพระเจ้า “ทรงนำคนใจถ่อมไปในสิ่งที่ถูกและทรงสอนมรรคาของพระองค์แก่คนใจถ่อม”ถ้าเรามีความถ่อมใจเราจะรับการสอนจากพระเจ้าและให้พระองค์ใช้เราแตะต้องชีวิตของผู้อื่น – CHK

ที่ใดมีความถ่อมใจ ที่นั่นก็มีฤทธิ์อำนาจ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง