ก่อนปฐมกาล

วันที่ 17-10-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

บัดนี้พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักตร์ของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ ก่อนที่โลกนี้มีมา -ยอห์น17:5

อ่าน: ปฐมกาล 1

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ; มัทธิว 16-19

เมื่อตอนที่ลูกชายผมเป็นวัยรุ่น เขาถามคำถามที่เป็นเหมือนแบบทดสอบสำหรับคนที่เป็นพ่อแม่ สตีฟถามผมว่า “พ่อครับ ถ้าพระเจ้าทรงดำรงอยู่ตลอดนิรัดร์กาล ก่อนที่จะทรงสร้างจักรวาล พระองค์ทรงทำอะไร?”

มีอะไรเกิดขึ้นก่อนที่ “พระเจ้าทรงสร้างสวรรค์ และแผ่นดินโลก”(ปฐก.1:1) หรือที่แน่นอนคือเรารู้ว่ามี “สติปัญญา” ซึ่งมาจากพระลักษณะของพระเจ้าก่อนที่จะมีการเนรมิตสร้างโลก ในสุภาษิต 8:23 ได้มีการบันทึกถึงคำพูดของปัญญาที่ว่า“เราถูกสถาปนาไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มาแล้วตั้งแต่แรกก่อนปฐมกาลของแผ่นดินโลก”

นอกจากนี้ เรายังรู้ว่าแผนการแห่งความรอดอันเนื่องมาจากพระคุณของพระเจ้ามีอยู่ก่อนที่โลกนี้จะถูกสร้างขึ้นให้อยู่ในตำแหน่งที่อยู่ในทุกวันนี้ 2 ทิโมธี 1:9 เขียนไว้ว่า พระคุณ“ซึ่งทรงประทานแก่เราในพระเยซูคริสต์ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์มานั้น” เช่นเดียวกันกับทิตัส 1:2 ที่บอกว่าชีวิตนิรันดร์นั้นทรงสัญญาไว้ “ตั้งแต่ ดึกดำ บรรพ์” และเรายังรู้อีกว่าพระเยซูได้รับการยกย่องและเป็นที่รักต่อพระพักตร์ของพระเจ้า “ก่อนที่โลกนี้มีมา”(ยน.17:5,24)

ข้อความเหล่านี้ทำให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงทำอะไรก่อนที่จะสร้างโลก และช่วยให้เรามองเห็นถึงพระลักษณะและความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ประเสริฐและดำรงอยู่เป็นนิรันดร์ เราได้เห็นพระสง่าราศีและความยิ่งใหญ่ของพระองค์น่าอัศจรรย์ใจนัก! เรานมัสการพระผู้ทรงดำรงอยู่ตั้งแต่ปฐมกาล…และแม้แต่ก่อนปฐมกาล – JDB

โลกที่ถูกเนรมิตสร้างขึ้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่ง
ของนิรันดร์กาล – เซอร์ โธมัส บราวน์

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง