แค่เพียงเงา

วันที่ 21-9-2012 • ข้อคิดจากหนัง, บทความ • wiroon • ไม่มีความคิดเห็น »

วิรุฬห์ จิตต์ปราณีชัย แปล

 

พระองค์ผู้ที่ท่านทั้งหลายยังไม่ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้ท่านยังไม่เห็นพระองค์ แต่ท่านยังเชื่อและชื่นชม – 1 เปโตร 1:8

อ่าน 1 เปโตร 1:3-9

 

ในภาพยนตร์เรื่อง “จิตพิฆาตโลก” (Inception) เทคโนโลยีทำให้คนสามารถรุกล้ำเข้าสู่ความคิดของผู้อื่นได้ผ่านทางความฝัน ดอม ค็อบบ์ตัวเอกของเรื่องสูญเสียมอลผู้เป็นภรรยา เมื่อเธอฆ่าตัวตายเนื่องจากการแทรกแซงความทรงจำระหว่างอยู่ในสภาวะความฝันทำให้เธอเห็นภาพหลอน อย่างไรก็ตาม มอลยังคงปรากฏตัวให้ดอมเห็นอย่างชัดเจนเมื่อเขาฝัน ในที่สุด เมื่อดอมเห็นว่าจำเป็นต้องปล่อยมอลตัวปลอมไป เขาพูดกับเธอว่า “ผมจินตนาการถึงความซับซ้อน ความสมบูรณ์หรือความไม่สมบูรณ์ในตัวของคุณไม่ได้ทั้งหมด คุณเป็นเพียงแค่เงาของภรรยาตัวจริงของผม… ผมขอโทษ แค่คุณยังดีไม่พอ”

 

หลายครั้ง ภาพของพระเยซูที่เรามีอยู่นั้นเป็นเพียงแค่เงาของตัวตนที่แท้จริงของพระองค์ แทนที่เราจะมีประสบการณ์กับฤทธานุภาพของการทรงสถิตในเรา(1 เปโตร 1:5, โคโลสี 1:27) เรากลับไขว่คว้าหาพระองค์เฉพาะเวลาที่เรากลัวหรือขาดแคลน แทนที่เราจะมีชีวิตโดยมี “ความหวังใจ” (1 เปโตร 1:3) ว่าจะได้อยู่กับพระองค์ชั่วนิรันดร์ เรากลับมีความกลัวหม่นหมองเรื้อรังเมื่อเราต้องเผชิญกับความไม่สมบูรณ์ของชีวิต

 

เปโตรได้ให้ถ้อยคำบางถ้อยคำเพื่อปลุกเราให้ตื่นจากสภาพที่เหมือนกับความฝันและช่วยให้เราโอบรับความจริงของชีวิตในพระเยซู ดังต่อไปนี้ “พระองค์ผู้ที่[เราทั้งหลาย]ยังไม่ได้เห็น แต่[เรา]ยังรักพระองค์อยู่แม้ว่าขณะนี้[เรา]ยังไม่เห็นพระองค์” (1 เปโตร 1:8) โดยผ่านทาง “ความเชื่อ” ของเรา (1 เปโตร 1:5) เราได้มีประสบการณ์กับช่วงเวลาแห่งความ “ปีติยินดี” (1 เปโตร 1:8) ซึ่งมาจากการได้รู้จักพระเยซูและเดินกับพระองค์ เมื่อเราเผชิญกับการทดลอง (1 เปโตร 1:6) เราไม่ได้โดดเดี่ยว พระเยซูอนุญาตให้เราถูกทดสอบโดยไฟแห่งความยากลำบากเพื่อที่ว่าความเชื่อของเราที่มีต่อพระองค์จะถูกทำให้บริสุทธิ์และสมบูรณ์ (1 เปโตร 1:7) และวันหนึ่ง “วิญญาณจิตของท่านทั้งหลายจึงได้รับความรอดเป็นผลแห่งความเชื่อ” (1 เปโตร 1:9)

 

อย่าเพียงแค่อยู่ในเงาของพระเยซูเท่านั้น โดยความเชื่อ จงมีประสบการณ์กับตัวตนที่แท้จริงของพระองค์วันนี้ – Tom Felten

 

ที่ผ่านมาคุณสัมผัสเพียงแค่เงาของพระเยซูอย่างไร?
คุณจะสามารถเดินด้วยฤทธานุภาพและการทรงสถิตของพระองค์ในวันนี้ได้อย่างไร?

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง