สงสัยพระเจ้า

วันที่ 5-9-2012 • บทความ • admin • 1 ความคิดเห็น »

อ่าน เยเรมีย์ 15:10-21

 

แม้ผมจะเป็นคริสเตียนมาแล้วหลายสิบปี แต่ผมยอมรับว่าบางครั้งผมก็ยังมีคำถามสงสัยพระเจ้า ผมได้เรียนรู้ว่าผมต้องไม่โทษพระเจ้าในเรื่องที่ผมรู้แล้วว่าเป็นฝีมือของซาตาน แต่ก็ยังมีบางช่วงที่ความเชื่อของผมอ่อนแอและผมสงสัยว่าพระองค์ทรงห่วงใยจริงๆ หรือไม่

 

การได้เห็นตัวอย่างผู้รับใช้พระเจ้าในพระคัมภีร์ที่ผ่านช่วงเวลาสงสัยพระองค์เหมือนกันช่วยผมได้มาก ตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุดในสมัยพระคัมภีร์เดิมคือผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ พระเจ้าทรงเรียกเยเรมีย์ตั้งแต่เป็นวัยรุ่นให้ไปเตือนพี่น้องร่วมชาติเรื่องการพิพากษาของพระองค์ที่กำลังจะมาถึง พระเจ้าทรงทราบว่าเยเรมีย์จะต้องเจอการต่อต้านอย่างรุนแรง พระองค์จึงทรงหนุนใจท่านไม่ให้กลัว และทรงสัญญาว่าจะสถิตอยู่ด้วยและปกป้องท่าน (ยรม.1:5-19; ยรม.15:11)

 

การต่อต้านอย่างรุนแรงคือสิ่งที่เยเรมีย์เจอจริงๆ ขณะที่เยเรมีย์ประกาศพระวจนะของพระเจ้า เพื่อนร่วมชาติของท่านทำเหมือนท่านเป็นตัวตลก และไม่ว่าท่านไปที่ใดก็มีแต่ผู้คนเกลียดชังท่าน (ยรม.15:10) พวกเขาทรมานท่านทางร่างกายและทำกระทั่งปล่อยให้ท่านตายในบ่อ (ยรม.38:6) แม้แต่ครอบครัวของท่านก็ทอดทิ้งท่าน (ยรม.12:6)

 

เมื่อเวลาผ่านไป เยเรมีย์ผู้ผิดหวังทูลกับพระเจ้าว่า “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงทราบ ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ และเยี่ยมเยียนข้าพระองค์ … พระองค์ทรงเป็นเหมือนลำธารหลอกลวงแก่ข้าพระองค์หรือ หรืออย่างน้ำที่เหือดแห้ง” (ยรม.15:15, 18) ต่อมาเยเรมีย์ต่อว่าพระเจ้าว่าพระองค์ทรงหลอกลวงท่าน และโทษพระเจ้าสำหรับปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้น (ยรม.20:7-8) แต่ระหว่างที่ร้องเรียกให้พระเจ้าช่วยอยู่นั้น ก็เกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นกับเยเรมีย์ ไม่ว่าท่านจะพยายามลืมพระเจ้ามากเท่าใด ท่านยิ่งพบว่าท่านปฏิเสธพระองค์ไม่ได้มากเท่านั้น (ยรม.20:9)

 

คุณกำลังสงสัยเรื่องพระเจ้าหรือเปล่า? บอกพระองค์ไปเลย มันไม่ทำให้พระองค์แปลกใจหรือหมดรักคุณ แต่มันอาจเปลี่ยนความคิดที่คุณมีต่อพระองค์ เช่นเดียวกับที่มันเปลี่ยนความคิดของเยเรมีย์ – Jeff Olson

 

เพิ่มเติม
อ่านสดุดี 142 เพื่อดูว่า
ดาวิดร้องทูลและคร่ำครวญต่อพระเจ้าอย่างไร
คุณจะมีความหวังในพระเจ้าได้อย่างไร?

 

Tags: ,

One Response

 1. markmarako

  <>
  Psalm 142 Thai: from KJV
  1 ข้าพเจ้าร้องทูลพระเยโฮวาห์ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวิงวอนต่อพระเยโฮวาห์
  2 ข้าพเจ้าหลั่งคำคร่ำครวญของข้าพเจ้าออกมาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้าทูลเรื่องความลำบากยากเย็นของข้าพเจ้าต่อพระองค์

  3 เมื่อจิตใจของข้าพระองค์อ่อนระอาภายใน พระองค์ทรงทราบทางของข้าพระองค์ ในวิถีที่ข้าพระองค์เดินไปเขาซ่อนกับไว้ดักข้าพระองค์

  4 ข้าพระองค์มองทางขวามือและมองดู แต่ไม่มีใครยอมรู้จักข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่มีที่หลบภัย ไม่มีใครเอาใจใส่จิตใจข้าพระองค์

  5 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์ ข้าพระองค์ว่า “พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์ เป็นส่วนของข้าพระองค์ในแผ่นดินของคนเป็น

  6 ขอทรงฟังคำร้องทูลของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ตกต่ำมากนัก ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากผู้ข่มเหงข้าพระองค์ เพราะเขาแข็งแรงเกินกำลังข้าพระองค์

  7 ขอทรงพาจิตใจข้าพระองค์ออกจากคุก เพื่อข้าพระองค์จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ คนชอบธรรมจะล้อมข้าพระองค์ไว้เพราะพระองค์จะทรงกระทำแก่ข้าพระองค์อย่างบริบูรณ์”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง