พร้อมใช้แล้ว!

วันที่ 23-9-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลยเพราะพระองค์ทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์โดยข้อบังคับนั้น – สดุดี119:93

อ่าน: สดุดี 119:89-96

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โฮเชยา 1-4;

ม้วนหนังสือจากทะเลตายถูกค้นพบช่วงปลายทศวรรษที่ 1940 ในนั้นมีพระคัมภีร์ภาษาฮีบรู(พันธสัญญาเดิม) ฉบับที่เก่าแก่ที่สุดรวมอยู่ด้วย ม้วนหนังสือถูกเก็บรักษาไว้อย่างพิถีพิถันเป็นเวลาหลายทศวรรษ และมีผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่ไม่กี่คนที่เข้าถึงได้ เพื่อเป็นการรักษาชิ้นส่วนโบราณไปพร้อมกับให้ผู้คนเข้าถึงได้มากขึ้น กรมโบราณคดีอิสราเอลจึงร่วมมือกับกูเกิล จัดทำภาพความละเอียดสูงของม้วนหนังสืออายุ 2,000 ปี เผยแพร่แก่ทุกคนทางอินเตอร์เน็ต

นี่เป็นข่าวดีสำหรับนักวิชาการและผู้ที่สนใจศึกษาค้นคว้า และยังเตือนให้เราระลึกถึงสมบัติล้ำค่าที่เรามีอยู่แล้วในพระคัมภีร์ ตลอดสดุดี 119 ผู้เขียนสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้าอันเป็นนิรันดร์ และเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ในพระธรรมที่อ่านวันนี้ ผู้เขียนประกาศว่า “ข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลย เพราะพระองค์ทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์โดยข้อบังคับนั้น” (สดุดี 119:93)

พวกเราหลายคนมีพระคัมภีร์ในครอบครองเกือบตลอดชีวิต แต่เราใช้เวลาอ่านและศึกษามากเพียงใด เราใคร่ครวญความหมายของพระวจนะที่เราคุ้นเคยอย่างลึกซึ้งเพียงใด

เหตุใดจึงไม่ให้การอ่านพระคัมภีร์เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกในแต่ละวันจงทูลขอการทรงนำ การทรงสอน และเสริมสร้างชีวิตผ่านพระวจนะของพระองค์ หนังสืออัศจรรย์เล่มนี้พร้อมให้ทุกคนอ่านแล้ว – DCM

พระเจ้าตรัสผ่านพระวจนะของพระองค์
จงใช้เวลาฟัง

Tags:

One Response

  1. ธีรพล ตุลสงวน

    ขอขอบพระคุณพระเจ้า และอยากจะประกาศเหมือน กษัตริย์ดาวิดว่า “ข้าพระองค์จะไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์เลย เพราะพระองค์ทรงสงวนชีวิตของข้าพระองค์โดยข้อบังคับนั้น” (สดุดี 119:93)
    พระเจ้าตรัสผ่านพระวจนะของพระองค์ จงใช้เวลาฟัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง