บอกทาง

วันที่ 10-9-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา – ยอห์น14:6

อ่าน: มัทธิว 28:16-20

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 22-24;

ไม่นานมานี้ รถของภรรยาผมต้องถูกลากเมื่อผมอธิบายเส้นทางมาบ้านให้กับพนักงานบริษัทลากรถ เราบอกเขาให้บอกคนขับว่าอย่าขับตามระบบนำทางที่ติดตั้งในรถยนต์ (GPS) เพราะมีถนนอีกเส้นหนึ่งที่ชื่อเดียวกัน แต่มีทุ่งขวางอยู่ทำให้ขับมาบ้านเราไม่ได้ เราจึงต้องบอกทางเพิ่มเติม เขารับปากผมว่าจะแจ้งเส้นทางให้คนขับรถทราบ

ขณะที่ผมยืนรอว่าเมื่อไรรถลากจะมา คนขับก็โทรหาผมและบอกว่าเขาขับตามระบบนำทางในรถยนต์แล้ว แต่หาเลขที่ถนนของผมไม่เจอผมต้องบอกทางที่เคยบอกไปอีกครั้ง และไม่นานรถลากก็มาถึง

คริสเตียนมีหน้าที่ต้องบอกเส้นทางที่ถูกต้องกับคนอื่นว่า จะไปสวรรค์ได้ด้วยการมีความสัมพันธ์กับพระคริสต์ (ยอห์น 3:16 และ 1 คร.15:1-5) เราต้องช่วยให้ผู้อื่นเห็นว่า การเดินตาม “ระบบนำทาง” ตามศาสนาของพวกเขา เช่นการทำความดีหรือการหวังว่าจะเป็นคนดีให้มากพอนั้น ไม่สามารถพาพวกเขาไปสวรรค์ได้ เราต้องแบ่งปันพระกิตติคุณเรื่องการสิ้นพระชนม์ การถูกฝังและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ ในขณะเดียวกันก็ให้เกียรติความเชื่อของคนอื่น

พระเยซูตรัสไว้ดีที่สุดว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) – HDF

ความรอดมาจากการไถ่ของพระเยซู
ไม่ใช่จากความพยายามของเรา

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง