จากหน้าที่สู่ความปีติยินดี

วันที่ 16-9-2012 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพระองค์ปีติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์รัก – สดุดี119:47

อ่าน: สดุดี 119:41-48

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอเสเคียล 40-42;

เพราะตารางงานของภรรยาผมแน่นอยู่เสมอทำให้บางสัปดาห์เธอใช้เวลากับหลานแต่ละคนได้อย่างจำกัด แต่หากเป็นไปได้ เธอจะจัดตารางเวลาใหม่ เพื่อจะได้มีเวลาให้หลานมากขึ้น ไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่ แต่เพราะเธอรักพวกเขา เมื่อผมเห็นเธออยู่กับหลาน ผมก็เข้าใจว่าความปีติยินดีหมายถึงอะไร

ในสดุดี 119 ดาวิดกล่าวถึง “ความปีติยินดี” ในพระวจนะของพระเจ้า ท่านใช้คำว่าปีติยินดีแปดครั้ง (สดุดี 119:16,24,35,47,70,77,92,174) ท่านกล่าวว่า “ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์… ข้าพระองค์ปีติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์รัก” (สดุดี 119:16,47) ผู้เขียนสดุดีใช้คำว่า “ข้าพระองค์จะปีติยินดี” เน้นว่าเป็นท่าทีที่แสดงถึงเจตนาของท่านเอง การปีติยินดีในพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่ภาระสำหรับท่านเพราะท่านรักพระคำของพระองค์ ความสัมพันธ์อันแนบแน่นของดาวิดกับพระเจ้า ทำให้ท่านปรารถนาจะทราบว่าพระผู้เป็นที่รักของท่านตรัสสิ่งใด

ในทำนองเดียวกัน หากเราอยากเปลี่ยนจากการอ่านพระคัมภีร์ตามหน้าที่เป็นความปีติยินดีในพระวจนะของพระเจ้า เราจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์อันมั่นคงกับพระองค์ เมื่อเราระลึกว่าพระองค์ทรงรักและหวงแหนเราเพียงใดเราก็จะตอบสนองด้วยความรัก และปีติยินดีที่จะใช้เวลากับพระองค์ “แหมข้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆ เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์วันยังค่ำ” (สดุดี 119:97) – CPH

ไม่ว่าเช้าสายบ่ายค่ำ
จงให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นความปีติยินดีของคุณ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

บทความที่เกี่ยวข้อง