ความจริงบนรถแท็กซี่

วันที่ 29-9-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต – ยอห์น 14:6

อ่าน: ยอห์น 14:1-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อาโมส 4-6;

วันหนึ่ง ฉันเรียกรถแท็กซี่กลางเมืองชิคาโกเมื่อนั่งในรถ ฉันสังเกตเห็นใบปลิวของผู้นำลัทธิยุคใหม่คนหนึ่งแปะติดอยู่บนที่นั่งด้านหน้าฉันหลายแผ่น คนขับรถอ้างว่า บุคคลลึกลับคนนี้คือ “พระผู้ช่วย” ในยุคสมัยของเรา เขาเชื่อว่าพระเจ้าทรงแต่งตั้งผู้นำหลายคนไว้ในทุกยุคสมัยและพระเยซูก็เป็นเพียงผู้ที่ถูกแต่งตั้งคนหนึ่งในยุคของพระองค์

แน่นอนว่าฉันไม่เห็นด้วย ขณะที่เราคุยกันฉันยกพระดำรัสของพระเยซูที่ตรัสว่า “เราเป็นทางนั้น เป็นความจริงและเป็นชีวิต ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเรา” (ยอห์น 14:6) ตรงข้ามกับความเชื่อของคนขับ พระเยซูไม่ใช่แค่หนึ่งในพวกผู้นำศาสนาที่หยั่งรู้ พระองค์เป็นทางเดียวที่เราจะรู้จักพระเจ้า และเราจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้โดยผ่านทางพระองค์เท่านั้น

ในฐานะ “พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่” (มธ.16:16) พระเยซูมิได้เพียงแต่ประกาศว่า พระองค์เองเป็นผู้มีสิทธิอำนาจสูงสุดฝ่ายวิญญาณเท่านั้น แต่พระองค์ทรงพิสูจน์ด้วยการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ พระคริสต์ “ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องสัตวบูชาเพราะบาปเพียงครั้งเดียว เป็นเครื่องบูชาที่ลบบาปได้ตลอดไป” (ฮบ.10:12)

พระเยซูตรัสถึงพระองค์เองว่า “เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา” (ยอห์น 14:11) ดังนั้นเราจึงไม่จำเป็นต้องแสวงหาหนทางแห่งความรอด “ใหม่ๆ” แต่จะดีกว่าถ้าเราเรียนรู้ทุกสิ่งเกี่ยวกับพระคริสต์ พระองค์ทรงเป็นผู้เดียวที่สามารถประทานความมั่นคงฝ่ายจิตวิญญาณได้ – JBS

ความเชื่อจอมปลอมแค่พาเราออกไปเดินเล่น
แต่พระเยซูจะพาเราไปถึงสวรรค์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง