แต่พระเจ้า

วันที่ 1-8-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลายคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา -โรม5:8

อ่าน: โรม 5:8-11

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 16-18;

ฮาเวิร์ด ซักเด็น เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรสมัยที่ฉันยังเป็นนักศึกษา คำเทศนาของท่านมีมากมายที่น่าจดจำ แม้จะผ่านไปหลายปีแต่คำเทศนาหัวข้อ “แต่พระเจ้า…” ยังสะกิดใจฉันทุกครั้งที่อ่านพบคำนี้ในพระคัมภีร์ ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้หนุนใจ และเตือนให้ฉันระลึกถึงการแทรกแซงอันชอบธรรมของพระเจ้าในกิจการของมนุษย์

“พวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริง แต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดี…คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมาก”(ปฐก.50:20)

“รูปร่างของเขาจะเปื่อยสิ้นไป…แต่พระเจ้าจะทรงไถ่จิตวิญญาณของข้าพเจ้าจากฤทธานุภาพของแดนผู้ตาย” (สดด.49:14-15)

“เนื้อหนังและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไปแต่พระเจ้าทรงเป็นกำลังใจของข้าพระองค์ และเป็นส่วนของข้าพระองค์เป็นนิตย์” (สดด.73:26)“ไม่ใคร่จะมีใครตายเพื่อคนตรง แต่บางทีจะมีคนอาจตายเพื่อคนดีก็ได้แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา” (รม.5:7-8)

“สิ่งที่ตาไม่เห็น หูไม่ได้ยิน… คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับคนที่รักพระองค์ พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านั้นแก่เราทางพระวิญญาณ”(1 คร.2:9-10)

เมื่อใดที่คุณรู้สึกท้อแท้ จงค้นหาคำว่า “แต่พระเจ้า” แล้วคุณจะมั่นใจได้ว่าพระเจ้าจะเข้ามามีส่วนในชีวิตของผู้ที่รักพระองค์ – JAL

การที่พระเจ้าเข้ามามีส่วนในชีวิตของเรา
น่าจะช่วยให้เรามั่นใจในความรักของพระองค์

Tags:

One Response

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง