เป็นนิตย์

วันที่ 6-8-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์ เหตุฉะนั้น จงปลอบใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด – 1เธสะโลนิกา4:17-18

อ่าน: 1 เธสะโลนิกา 4:13-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 31-33;

ผมชอบคำว่าตลอดไปและไม่มีวัน เพราะเป็นคำที่ทำให้เกิดความหวังมาก! ผมชอบคิดว่าผมจะมีความสุขตลอดไปและจะไม่มีวันผิดหวังกับชีวิต แต่ความเป็นจริงก็คือ ผมไม่ได้มีความสุขเสมอไปและสิ่งที่ผมหวังไว้ไม่ค่อยเป็นดั่งหวังถ้อยคำที่ฟังดูดีเหล่านี้จึงยากที่จะเป็นจริงได้นอกจากคุณกำลังพูดถึงพระสัญญาของพระเยซูที่ว่าพระองค์จะทรงอยู่ด้วยกับเรา

พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกที่กลัวการเผชิญชีวิตตามลำพังว่า “เราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป” (มธ.28:20) ผู้เขียนพระธรรมฮีบรูย้ำเตือนเราถึงพระดำรัสของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “เราจะไม่ละท่าน หรือทอดทิ้งท่านเลย เหตุฉะนั้น เราทั้งหลายอาจกล่าวด้วยใจเชื่อมั่นว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงเป็นพระผู้ช่วยของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่กลัว’” (ฮบ.13:5-6) และอัครทูตเปาโลได้ยืนยันกับผู้เชื่อว่า หลังความตาย “เราก็จะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตย์” (1 ธส.4:17) เป็นถ้อยคำที่หนุนใจจริงๆ!

ไม่ว่าเส้นทางที่เราเดินไปในวันนี้จะดูน่ากลัว หรืออนาคตของเราดูเหมือนสิ้นหวังเพียงไร ความมั่นใจว่าพระองค์สถิตอยู่ด้วยเสมอสามารถช่วยปลอบโยนจิตใจและทำให้เรามีใจกล้าผ่านเหตุการณ์นั้นไปได้ ที่สำคัญที่สุดเมื่อชีวิตอันแสนสั้นนี้จบลง เราจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ ไม่แปลกใจเลยว่าเหตุใดเปาโลจึงหนุนใจเราให้ “ปลอบใจกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด” (1 เธสะโลนิกา 4:18) – JS

เราได้รับการปลอบใจ
เมื่อเราเชื่อมั่นในการทรงสถิตของพระเจ้า

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง