อัศเจรีย์สวรรค์!

วันที่ 7-8-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้า – สดุดี 19:1

อ่าน: 1 พงศ์กษัตริย์ 8:22-30

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 34-36;

เดือนสิงหาคม 2011 องค์การนาซาได้เผยแพร่ภาพผสมจากกล้องโทรทรรศน์ฮับเบิ้ล ที่ทำให้หลายคนต้องอมยิ้ม ภาพดังกล่าวเป็นภาพของกลุ่มดาวสองกลุ่มที่ใกล้จะปะทะกัน ซึ่งมองดูคล้ายกับเครื่องหมายอัศเจรีย์บนฟ้าสวรรค์ (!) สถิติล่าสุดที่ฉันอ่านพบระบุว่า มีกลุ่มดาวในจักรวาลประมาณล้านล้านกลุ่มที่เราสามารถมองเห็นได้ โดยแต่ละกลุ่มประกอบด้วยดวงดาวหลายพันล้านดวง และมีการค้นพบกลุ่มดาวมากขึ้นเรื่อย ๆ

เครื่องหมายอัศเจรีย์ที่ฉันเห็นทางโทรทัศน์ทำให้คิดถึงพระผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่ ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระองค์ (สดด.19:1) แต่พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าฟ้าสวรรค์ที่พระองค์ทรงสร้าง หลังจากกษัตริย์ซาโลมอนสร้างพระวิหารเพื่อเป็นพระนิเวศของพระเจ้า ท่านอธิษฐานว่า “แต่พระเจ้าจะทรงประทับที่แผ่นดินโลกหรือ ดูเถิด ฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงที่สุดยังรับพระองค์อยู่ไม่ได้ พระนิเวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้น จะรับพระองค์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด” (1 พกษ.8:27) ท่านตระหนักดีว่า หากฟ้าสวรรค์ยังไม่สามารถรองรับพระเจ้าได้ พระนิเวศที่ท่านสร้างยิ่งไม่มีทางรองรับพระองค์ได้เลย

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยิ่งใหญ่เกินกว่าความคิดอันจำกัดของเราจะเข้าใจได้แต่กระนั้นพระองค์ยังให้เรารู้จักพระองค์ได้โดยทางพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ผู้ทรงโปรดให้เข้ามาในโลกเพื่อสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์เพื่อเรา เมื่อเราเชื่อวางใจพระองค์ ชีวิตของเราจะประกาศพระสิริของพระองค์ร่วมกับฟ้าสวรรค์! – AMC

เราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในการทรงสร้าง
และเห็นพระทัยของพระองค์ในการไถ่

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง