ความเคยชินรูปแบบใหม่

วันที่ 27-8-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่า เรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป – ฮีบรู 4:15

อ่าน: ฮีบรู 4:9-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เยเรมีย์ 30-32;

ศิษยาภิบาลท่านหนึ่ง ซึ่งได้รับการอบรมด้านการให้คำปรึกษาแก่ผู้โศกเศร้าและได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ ให้ความเห็นไว้ว่า สิ่งที่ยากที่สุดสำหรับคนที่เจ็บปวดไม่ใช่ความทุกข์ใจจากการสูญเสีย แต่ปัญหาใหญ่ที่สุด คือ การปรับตัวหลังจากนั้น สิ่งที่ครั้งหนึ่งเป็นความเคยชินจะไม่ใช่ความเคยชินอีกต่อไป ดังนั้น สิ่งที่ยากสำหรับผู้ให้คำปรึกษาก็คือ การช่วยพวกเขาสร้าง “ความเคยชินรูปแบบใหม่” ซึ่งอาจหมายถึงความเคยชินแบบใหม่โดยไม่มีสุขภาพที่แข็งแรง ความสัมพันธ์ที่มีค่า หรืองานที่น่าพอใจอีกต่อไป หรืออาจหมายถึง การมีชีวิตอยู่โดยปราศจากคนรักซึ่งเพิ่งจากโลกนี้ไป การสูญเสียดังกล่าวร้ายแรงจนทำให้วิถีชีวิตของเราต้องเปลี่ยนไป ไม่ว่าเราจะยินดีเปลี่ยนหรือไม่ก็ตาม

เมื่อ “ความเคยชินรูปแบบใหม่” เกิดขึ้น เราคงคิดว่าไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของเรา แต่นั่นไม่ใช่ความจริง เหตุผลหนึ่งที่พระเยซูเสด็จมาในโลกก็เพื่อใช้ชีวิตท่ามกลางเรา อันนำมาซึ่งพันธกิจของพระองค์ในปัจจุบันคือ “เพราะว่าเรามิได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการ ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป” (ฮบ.4:15)

องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบ แต่พระองค์ก็ทรงทราบดีถึงความเจ็บปวดของโลกที่แตกสลาย พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมาน และทรงพร้อมที่จะหนุนใจเรา เมื่อชั่วโมงที่มืดมิดในชีวิตบังคับให้เราต้องอ้าแขนรับความเคยชินรูปแบบใหม่ – BC

ท่ามกลางทะเลทรายแห่งความเศร้าโศก
พระเยซูจัดเตรียมโอเอซิสแห่งความหวังไว้ให้กับเรา

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง