อธิษฐานทางอีเมล์

วันที่ 3-7-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลย ในเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่าน – เอเฟซัส1:16

อ่าน: เอเฟซัส 1:15-23

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 119;

ไม่นานมานี้เพื่อนของผมคนหนึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากหมอนรองกระดูกสันหลังสองชิ้นและเอ็นร้อยหวายที่สร้างความเจ็บปวดให้เขาอย่างมาก หลังจากรับปากว่าจะอธิษฐานเผื่อ ผมรู้สึกอยากส่งอะไรสักอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อหนุนใจเขา ผมจึงส่งอีเมล์ฉบับนี้ไป

“นี่คือสิ่งที่ผมอธิษฐานเผื่อคุณวันนี้ ‘ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ ขอบคุณพระองค์ที่ทรงควบคุมเหนือเหตุการณ์ทั้งปวงในชีวิต ข้าพระองค์อธิษฐานเผื่อผู้รับใช้อันเป็นที่รักยิ่งของพระองค์ ขอพระองค์ประทานสันติสุขที่เกินความเข้าใจให้กับเขา ขอพระองค์อวยพรแพทย์ที่ทำการผ่าตัด ที่ผลการรักษาจะออกมาดีเลิศขอพระหัตถ์แห่งการรักษาของพระองค์แตะต้องเขาและนำเขากลับมารับใช้พระองค์อย่างเต็มกำลังอีกครั้งหนึ่ง ในพระนามพระเยซู อาเมน’”

อัครทูตเปาโลเขียนจดหมายเป็นคำอธิษฐานเพื่อหนุนใจผู้เชื่อ (ฟป.1:9-11;คส.1:9-12; 2 ธก.1:11-12) ท่านเขียนถึงชาวเมืองเอเฟซัสว่า “ข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลย ในเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านข้าพเจ้าอธิษฐานว่า ขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสตเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลาย มีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา และความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์” (เอเฟซัส 1:16-17)

คุณมีเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่ต้องการคำอธิษฐานหนุนใจในขณะนี้หรือไม่? นอกจากจะบอกให้เขารู้ว่าคุณกำลังอธิษฐานเผื่อเขาแล้ว ลองเขียนคำอธิษฐานส่งไปให้เขาด้วย – HDF

การอธิษฐานเผื่อผู้อื่นเป็นสิทธิพิเศษ
และเป็นความรับผิดชอบ

Tags:

2 Responses

  1. Big help, big help. And sueatlprive news of course.

  2. In the woods I always wash my kettle with wood ash. Before I started using the tin lined brass trade kettle I would often use sand where it was available.Le Loup.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง