สิ่งดีที่สุดในชีวิต

วันที่ 18-7-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

อย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์ศฤงคาร – สุภาษิต 23:4

อ่าน: สุภาษิต 23:1-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สุภาษิต 22-24;

ภาษิตโบราณกล่าวไว้ว่า “สิ่งดีที่สุดในชีวิตล้วนได้มาเปล่าๆ” ข้อนี้เป็นความจริงที่สุดแต่บางคนก็ยังเชื่อว่า สิ่งดีที่สุดในชีวิตต้องมีราคาแพง หรือไม่ก็หายาก ไม่นานมานี้ ผมได้เห็นป้ายที่ทำให้ผมยิ้มและครุ่นคิด ป้ายนั้นเขียนว่า “สิ่งดีที่สุดในชีวิตไม่ใช่สิ่งของ” เป็นคำกล่าวที่ยอดเยี่ยม! คุณค่าของครอบครัว เพื่อน และความเชื่อทำให้เราตระหนักว่า สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตล้วนเกี่ยวข้องกับผู้คน และองค์พระผู้เป็นเจ้า

กษัตริย์ซาโลมอนเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะกล่าวถึงสมบัติวัตถุ เพราะพระองค์ “ได้เปรียบกว่ากษัตริย์อื่นๆ แห่งแผ่นดินโลกในเรื่องสมบัติและสติปัญญา” (1 พกษ.10:23) ทรงแนะนำว่า“อย่าทำงานเพื่อเห็นแก่ทรัพย์ศฤงคาร จงฉลาดพอที่จะยับยั้งไว้ เจ้าจะเพ่งตาของเจ้าอยู่ที่ของอนิจจังหรือ เพราะทรัพย์สมบัติมีปีกแน่นอนทีเดียว มันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรี” (สภษ.23:4-5) ทรงแนะแนวทางปฏิบัติไว้ว่า “จงเอาใจของเจ้ารับคำสั่งสอน และเอาหูของเจ้ารับถ้อยคำแห่งความรู้ …มีอนาคตแน่นอนทีเดียว และความหวังของเจ้าจะมิได้ถูกตัดออก” (สุภาษิต 23:12, สุภาษิต 23:18)

สิ่งดีที่สุดในชีวิตคือสมบัติอันเป็นนิรันดร์ซึ่งมาจากความดีงามและพระคุณของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์ เราไม่ได้ครอบครองสมบัตินี้ด้วยมือ แต่ครอบครองด้วยหัวใจของเรา – DCM

สมบัติล้ำค่าที่สุดของเรา
คือสมบัติที่เรามีในพระคริสต์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง