ประกาศเรียกคืน

วันที่ 31-7-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

จงหันกลับ…เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย – กิจการ 3:19

อ่าน: กิจการ 3:13-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : อิสยาห์ 13-15;

ในปี 2010 ผู้ผลิตได้เรียกคืนรถยนต์ที่มีข้อบกพร่องมากกว่า 20 ล้านคันในสหรัฐอเมริกา แค่คิดว่ามีรถยนต์ที่ไม่สมบูรณ์จำนวนมากขนาดนี้ยังคงวิ่งอยู่บนท้องถนนก็น่าตกใจแล้ว แต่ที่น่าวิตกกว่าคือเจ้าของรถที่ไม่ใส่ใจ ผู้บริหารศูนย์ดูแลความปลอดภัยรถยนต์แห่งหนึ่งต้องเตือนบรรดาเจ้าของรถว่า “ซ่อมฟรี มาซ่อมเพราะอาจรักษาชีวิตคุณไว้ได้” แต่ก็มีเจ้าของรถร้อยละ 30 ไม่ตอบสนอง แม้จะเสี่ยงต่อชีวิตของตน

หลายคนก็เพิกเฉยเมื่อพระเจ้า “ประกาศเรียกคืน” ทุกคน แต่ที่ต่างจากรถยนต์คือ ข้อบกพร่องทางศีลธรรมของมนุษยชาติ ไม่ใช่ความผิดของพระผู้สร้าง พระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงอย่าง “ดีนัก” (ปฐก.1:31) แต่ความบาปของมนุษย์ทำลายมันเสีย พระเจ้าทรงเสนอให้เรา“หันกลับ…เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย”(กจ.3:19)พระเจ้าไม่เพียงเสนอที่จะซ่อมแซมจิตใจของมนุษย์ให้เปล่าๆ แต่จะเปลี่ยนใหม่ให้ด้วย (อสค.36:26 ;2 คร.5:17) โดยเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลย (อฟ.2:8-9) แต่พระเจ้าต้องจ่ายด้วยชีวิตของพระเยซูคริสต์ พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ “[พระเยซู] เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้ และดำเนินชีวิตตามคลองธรรม ด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย” (1 ปต.2:24)อย่าเพิกเฉยต่อการทรงเรียกของพระเจ้า พระองค์เสนอการรักษาข้อบกพร่องฝ่ายวิญญาณให้คุณเปล่าๆ และถาวร ซึ่งจะช่วยรักษาชีวิตคุณไว้!- CPH

หากจะเริ่มต้นใหม่
จงขอหัวใจใหม่จากพระเจ้า

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง