ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยาก

วันที่ 23-7-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก แต่จงชื่นใจเถิดเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว – ยอห์น 16:33

อ่าน: ยอห์น 16:25-33

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ปัญญาจารย์ 7-9;

แม้คุณไม่เคยได้ยินเรื่องกฎของเมอร์ฟีมาก่อน แต่คุณอาจเคยประสบกับกฎนั้นมาแล้ว “หากสิ่งใดมีโอกาสผิดพลาด มันจะผิดพลาด”

หลักการของเมอร์ฟีทำให้ผมนึกถึงหลักการที่พระเยซูทรงแบ่งปันแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า “ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก” (ยอห์น 16:33) ในอีกแง่หนึ่ง เรามั่นใจได้ว่า ไม่ช้าก็เร็ว เราต้องพบช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากเดิมทีพระเจ้าไม่ได้ทรงต้องการให้ชีวิตเป็นเช่นนั้น แต่เมื่อมนุษย์ตกหลุมพรางการทดลองของซาตานครั้งแรกในสวน ทุกสิ่งในโลกก็ตกอยู่ในเงื้อมมือของบาป และส่งผลให้เกิดความยุ่งเหยิงและผิดปกติตั้งแต่นั้นมา

สภาพปัญหาในชีวิตปรากฏเด่นชัด เมื่อสันติสุขมักหนีหายไปจากเรา ที่น่าสนใจคือ เมื่อพระเยซูทรงเตือนผู้ที่ติดตามพระองค์ว่าจะประสบความทุกข์ยาก ในขณะเดียวกัน พระองค์ก็ทรงสัญญาถึงสันติสุขด้วย พระองค์ตรัสกับพวกเขากระทั่งว่า “จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว” (ยอห์น 16:33) คำว่า ชนะ ชี้ถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาซึ่งยังคงส่งผลต่อเนื่อง พระเยซูไม่เพียงทรงชนะโลกที่ตกต่ำด้วยการสิ้นพระชนม์และฟื้นขึ้นจากความตายเท่านั้น แต่พระองค์ยังทรงให้เรามีชัยชนะอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าปัญหาที่เราเผชิญจะหนักหนาเพียงใด

ดังนั้น แม้เราจะต้องเจอกับความทุกข์ยากในโลกที่ตกต่ำใบนี้ แต่ข่าวดีคือเราสามารถวางใจได้ว่า พระเยซูจะทรงประทานสันติสุขให้ในช่วงเวลาแห่งความทุกข์นั้น – JS

ท่ามกลางความทุกข์ยาก
เราพบสันติสุขได้ในพระเยซู

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง