สิ่งล้ำค่า

วันที่ 21-5-2012 • บทความ • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

อ่าน ยอห์น 5:31-47

หลายปีก่อน ผมเจอเสทลูกชายของผมนั่งอยู่ที่โซฟา จ้องหนังสือศาสนศาสตร์ที่ถืออยู่ตรงหน้า ไม่วอกแวกเลยแม้แต่น้อย เขากำลังอ่านอย่างจริงจังมาก แต่ขอโทษ เสทอายุแค่ 2 ขวบเท่านั้น

ผมคิดไม่ออกเลยว่า เสทกำลังจินตนาการว่าเขา “อ่าน” อะไรอยู่ เขาพึมพำว่ามันเป็น “เรื่องน่ากลัว” หนังสือเล่มที่เสทอ่านพูดถึงการพบพระเยซูได้ในโลกทุกวันนี้ แต่เสทมองไม่เห็นพระเยซูในหน้าหนังสือ เขาไม่รู้ว่าเขาต้องมองหาอะไร

แม้การขยันอ่านพระคัมภีร์จะเป็นเรื่องดี แต่สิ่งสำคัญกว่าคือเราต้องรู้ว่าเรากำลังหาอะไรในพระวจนะของพระเจ้า เราไม่ได้มองหาข้อเท็จจริง อุดมการณ์หรือหลักปรัชญาเป็นหลัก เรากำลังหาพระเยซู พระองค์คือผู้ที่จอร์จ ไวท์ฟิลด์เรียกว่า “สิ่งล้ำค่าซ่อนอยู่กลางทุ่ง” พระเยซูคือสิ่งล้ำค่า

แม้การขยันอ่านพระคัมภีร์จะเป็นเรื่องดี แต่สิ่งสำคัญกว่าคือเราต้องรู้ว่าเรากำลังหาอะไรในพระวจนะของพระเจ้า

ครั้งหนึ่งพระเยซูทรงเคยเผชิญหน้ากับผู้นำศาสนาหน้าซื่อใจคดที่อวดอ้างความรู้เรื่องพระเจ้า แม้พวกเขาจะ “ไม่เคยได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์” และโอ้อวดความรู้เรื่องพระคัมภีร์ แม้พวกเขา “ไม่มีพระดำรัสของพระองค์อยู่ในตัว” (ยอห์น 5:37-38) ผู้นำศาสนาเหล่านี้รู้จักถ้อยคำในพระคัมภีร์ แต่ไม่รู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระวาทะซึ่งดำรงอยู่ในพระวจนะ พวกเขาเปิดหนังสือ แต่มองไม่เห็นสิ่งล้ำค่า

พระเยซูตรัสว่า “ท่านทั้งหลายค้นดูในพระคัมภีร์ เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ และพระคัมภีร์นั้นเป็นพยานให้แก่เรา” (ยอห์น 5:39)

หลายครั้งผมเปิดพระคัมภีร์เพราะต้องการค้นหาคำตอบ แต่เมื่อไม่เจอสิ่งที่คิดว่าอยากเจอผมก็หงุดหงิดเพราะมุมมองของพระคัมภีร์ไม่ตรงกับมุมมองของผม แต่ถ้าหากพระเยซูทรงเป็นสิ่งล้ำค่า สิ่งสำคัญลำดับแรกของพระคัมภีร์ก็ไม่ใช่การให้สิ่งที่ผมอยากจะเอาให้ได้ แต่สิ่งสำคัญลำดับแรกของพระคัมภีร์คือการนำผมไปพบสิ่งล้ำค่าที่แท้จริง ซึ่งก็คือ พระเยซู

 

ลองคิดถึงพระคัมภีร์หลายๆ ตอนที่คุณชอบ
ข้อพระธรรมเหล่านั้นทำให้คุณพบพระเยซูได้อย่างไรบ้าง?

 

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง