เป็นคนที่พระเจ้าประสงค์ให้เป็น

วันที่ 1-5-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พี่น้องทั้งหลายด้วยเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิต – โรม 12:1

อ่าน: โรม 12:1-2; 9-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศาวดาร 26-29;

“เป็นคนที่พระเจ้าประสงค์ให้คุณเป็น แล้วคุณจะทำให้โลกลุกเป็นไฟ” เป็นวาทะของเซนต์ แคทเธอรีนแห่งเซียอานา ซึ่งบิชอปแห่งลอนดอน ยกมากล่าวเริ่มในการให้โอวาทในพิธีเสกสมรสของเจ้าฟ้าชายวิลเลียมกับเคท มิดเดิลตัน ที่วิหารเวสมินสเตอร์ ผู้ที่ชมการถ่ายทอดทางโทรทัศน์รู้สึกซาบซึ้งใจเมื่อบิชอบรับรองที่ทั้งสองตัดสินใจ “สมรสกันต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้ทรงรักและเมตตาโลกนี้มากจนยอมสละพระองค์เองลงมาเป็นมนุษย์ คือ องค์พระเยซูคริสต์” ท่านยังได้แนะนำให้ทั้งสองยึดมั่นในความรักที่ไม่ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง

น้องชายของเคทได้อ่านพระธรรมโรม 12 ที่ว่า “ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์ เพื่อเป็นเครื่องบูชาที่มี ชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลาย อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัย และอะไรดียอดเยี่ยม“(โรม 12:1-2)

พิธีเสกสมรสนี้ย้ำเตือนทั้งคนโสดและคนที่แต่งงานแล้ว ถึงความจริงสองประการ คือ (1) ความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่มีต่อเรา สำแดงออกผ่านการสละพระชนม์ของพระเยซู และ (2) พระเจ้าปรารถนาให้เรามีความสุขและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อเรามีความสัมพันธ์กับพระองค์ เหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญของการเป็นคนที่พระเจ้าประสงค์ให้คุณเป็น? – DCM

เราจะเป็นคนที่พระเจ้าประสงค์ให้เราเป็น
เมื่อเรามอบตัวเราเองให้กับพระองค์อย่างสมบูรณ์

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง