พูดคุยอย่างกล้าหาญ

วันที่ 16-5-2012 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่เมื่อเคฟาสมาถึงอันทิโอกแล้ว ข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งๆหน้าเพราะว่าท่านทำผิดแน่ -กาลาเทีย2:11

อ่าน: กาลาเทีย 2:11-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 8-10;

เป็นไปได้หรือไม่ที่ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ทำให้เราเผชิญหน้ากับคนอย่างเหมาะควรไม่เป็น? ปัจจุบันนายจ้างสามารถส่งจดหมายอิเลคทรอนิคแจ้งการปลดพนักงานได้ และผู้คนสามารถวิจารณ์คนอื่นได้บนเฟซบุ๊คและทวิตเตอร์ แทนที่จะพูดกันหน้าต่อหน้า อาจจะดีกว่าถ้าเราเลิกการสื่อสารอย่างนั้น และหันมาเลียนแบบวิธีที่เปาโล สื่อสารกับเปโตรเมื่อทั้งสองมีความขัดแย้งกัน

เปาโลต้องเผชิญหน้ากับเปโตร เมื่อท่านกลับกลอก(กท.2:11-16)เปโตรเคยสามัคคีธรรมกับพวกต่างชาติ แต่เมื่อพวกยิว(ซึ่งเชื่อว่าคนบาปจะรอดได้โดยทางพระเยซูและการรักษาธรรมบัญญัติของโมเสส)เดินทางมาถึง ท่านก็แยกตัวจากพวกต่างชาติ ท่านไม่ยอมรับพวกเขา แต่ก็ประกาศว่าเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเขาเมื่อเปาโลเห็นความหน้าซื่อใจคดเช่นนี้ ท่านจึงเผชิญหน้ากับเปโตรด้วยความรักและความรู้สึก ที่รุนแรงต่อการที่เปโตรประนีประนอมตามระบบธรรมบัญญัติที่ไม่มีฤทธิ์อำนาจเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านตักเตือนเปโตรอย่างจริงจังว่าพระคุณนำไปสู่เสรีภาพจากการเป็นทาสบาป และนำไปสู่การเชื่อฟังพระเจ้า

การพูดคุยอย่างเปิดอกกับพี่น้องคริสเตียนอาจเป็นเรื่องยาก แต่จะส่งเสริมให้เกิดความบริสุทธิ์และความเป็นเอกภาพ เราสามารถแสดงความรับผิดชอบต่อกันและกันด้วยการพูดความจริงด้วยใจรัก (อฟ.4:15) โดยการดำเนินท่ามกลางฤทธิ์อำนาจแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ – MW

คำพูดที่ผ่านการไตร่ตรองมาอย่างดีจะมีน้ำหนัก

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง