ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน

วันที่ 19-5-2012 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลาย – 1โครินธ์10:11

อ่าน: 1 โครินธ์ 10:1-13

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยบ 18-20;

ในขณะที่ผมและภรรยาเดินชมพิพิธภัณฑ์บริติชมิวเซียม เรารู้สึกประทับใจในประวัติศาสตร์และมรดกที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ที่ลอนดอน เรามองดูเครื่องมือและอาวุธยุทโธปกรณ์โบราณที่มีอายุมากกว่าสิ่งที่มีอยู่ในสหรัฐหลายศตวรรษ ซึ่งทำให้ผมเห็นคุณค่าของการมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ประวัติศาสตร์ช่วยให้เราเห็นมุมมอง บริบท และผลลัพธ์ซึ่งช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เมื่อเราเรียนรู้จากคนรุ่นก่อนทั้งเรื่องความสำเร็จและความล้มเหลว

เปาโลก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นคุณค่าของบทเรียนจากประวัติศาสตร์ ท่านเตือนถึงผลเสียที่จะตามมาจากการตัดสินใจที่ผิดพลาด โดยเล่าเรื่องราวของชนชาติอิสราเอลที่วนเวียนอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิเสธที่จะไว้วางใจพระเจ้าและเข้าสู่ดินแดนแห่งพันธสัญญา(กดว.14) เปาโลยังได้บอกผู้เชื่อในเมืองโครินธ์ว่า “เหตุการณ์เหล่านี้ได้บังเกิดแก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทั้งหลาย ซึ่งกำลังประสบวาระสุดท้ายแห่งบรรดายุคเก่า”(1 คร.10:11)

พระเจ้าทรงประทานพระคัมภีร์ให้กับเรา ส่วนหนึ่งเพื่อให้เราเรียนรู้จากประวัติศาสตร์ของประชากรของพระองค์ บทเรียนในพระคัมภีร์มีทั้งตัวอย่างและคำเตือนเพื่อป้องกันเราจากสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นและทำให้เรารู้จักการดำเนินชีวิตอย่างฉลาดขึ้น คำถามก็คือ เราจะเรียนรู้จากบทเรียนในอดีตหรือจะย่ำรอยเดิมของผู้ที่เคยทำผิดในอดีต – BC

เราสามารถเรียนรู้บทเรียนที่มีค่าได้จากการพิจารณาชีวิต
ของประชากรของพระเจ้าซึ่งได้ผ่านพ้นไปแล้ว

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง