ความคิดที่ผิด

วันที่ 31-5-2012 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา – โรม5:8

อ่าน: โรม 5:12-21

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : สดุดี 19-21;

นักบิน ศาสตราจารย์ ศิษยาภิบาล และนักปีนเขาโดยสารไปกับเครื่องบินขนาดเล็กขณะที่เครื่องยนต์ขัดข้อง นักบินพูดว่า “มีร่มชูชีพอยู่แค่ 3 ชุด นี่เป็นเครื่องบินของผม ผมจะเอาไปชุดหนึ่ง” แล้วเขาก็สวมร่มชูชีพและกระโดดลงไป ศาสตราจารย์กล่าวว่า “ผมฉลาดและโลกต้องการผม ผมขอเป็นอีกคนหนึ่งที่จะใช้ร่มนั้น” แล้วเขาก็กระโดดลงไป

ศิษยาภิบาลก็กล่าวกับนักปีนเขาว่า “ผมไม่อยากเป็นคนเห็นแก่ตัว ผมสละร่มชุดสุดท้ายให้คุณ” นักปีนเขาตอบว่า “ยังมีร่มเหลืออีก 2 ชุดเราได้คนละชุด ศาสตราจารย์กระโดดลงไปพร้อมกระเป๋าของผมแทนร่มน่ะครับ!” แม้ศาสตราจารย์จะคิดว่าเขาคงลงถึงพื้นดินได้อย่างปลอดภัย แต่ความมั่นใจของเขาอยู่บนพื้นฐานความคิดที่ผิด

ความมั่นใจในความรอดของบางคนก็อยู่บนพื้นฐานความคิดที่ผิด พวกเขาเชื่อว่าการไปโบสถ์ การรับบัพติศมา หรือแค่ทำตัวเป็นคนดีก็ทำให้พระเจ้ายอมรับแล้ว แต่หากความคิดของเราไม่ได้มาจากพระวจนะของพระเจ้าก็เป็นความคิดที่ผิด พระเจ้าตรัสว่า “ทุกคนเป็นคนบาป” และเราเป็นศัตรูของพระองค์ แต่โดยการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระบุตร เรากลายเป็นคนชอบธรรมจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าได้ (รม.3:23; 5:8-10) เมื่อเราเชื่อวางใจในสิ่งที่พระคริสต์ได้กระทำ เราจึงมีสันติสุขในพระเจ้า (รม.5:1) และมั่นใจได้ว่าจะมีชีวิตนิรันดร์ในแผ่นดินสวรรค์

คุณเชื่อเช่นนั้นหรือไม่? ชีวิตนิรันดร์ของคุณกำลังอยู่ในความเสี่ยงอย่าวางใจในความคิดที่ผิดๆ แต่จงเชื่อวางใจในพระคริสต์ – AMC

หากคุณสามารถรอดได้ด้วยตัวเอง
พระคริสต์คงไม่จำเป็นต้องสิ้นพระชนม์เพื่อให้คุณได้รับความรอด

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง