ก่อนที่ท่านทูลขอ

วันที่ 5-5-2012 • มานาประจำวัน • admin • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว – มัทธิว6:8

อ่าน: มัทธิว 6:5-15

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เอสรา 5-7;

เพื่อนร่วมงานในพันธกิจอาร์บีซีสากล ได้แบ่งปันให้ผมฟังถึงความสุขที่เธอได้รับจากการแปลเอกสารหรือบทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์ เธอกล่าวว่า เธอรู้สึกได้รับพระพรมากเพราะเธอเป็นคนแรกที่ได้มีโอกาสรับการสอนผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าที่อยู่ในเอกสารหรือบทความเหล่านั้น ขณะที่แปล เธอกล่าวว่า “ฉันมักจะได้รับบางสิ่งที่ตรงกับความต้องการที่ฉันมีอยู่ในเวลานั้นพอดี” ในยามที่เธอต้องการถ้อยคำหนุนใจจากพระเจ้า เธอมักจะได้รับข้อพระคำที่ตรงกับสถานการณ์ของเธอพอดี

ขณะที่เธอเล่าเรื่องนี้ ผมก็คิดได้ว่าพระเจ้าทรงห่วงใยเราเสมอในหลากหลายวิธี ในฤดูต่างๆ ของชีวิต เราพบว่าตัวเองต้องเผชิญกับปัญหาในทุกรูปแบบ แต่เราไม่ได้เผชิญเพียงลำพัง พระเยซูคริสต์กล่าวว่า “เพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลขอแล้ว” (มธ.6:8)

ในช่วงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าด้านจิตวิญญาณ อารมณ์หรือร่างกาย เราสามารถพึ่งในความห่วงใยและความใส่ใจอย่างสัตย์ซื่อของพระบิดาได้ พระองค์ทรงรู้จักเราดีพอ จึงทรงเลือกเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่เราและช่วยให้เรามั่นใจในความห่วงใยของพระองค์“นกนั้นแม้สักตัวเดียวพระเจ้ามิได้ทรงลืมเลย ถึงผมของท่านทั้งหลายก็ทรงนับไว้แล้วทุกเส้น อย่ากลัวเลย ท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจาบหลายตัว” (ลก.12:6-7)

เราสามารถไว้วางใจในสติปัญญาที่เปี่ยมด้วยรักของพระองค์ได้ – BC

เวลาของพระเจ้าถูกต้องเสมอ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง