วิ่งหากางเขน

วันที่ 8-4-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

การตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์นั้นเป็นที่น่าหวาดกลัว – ฮีบรู10:31

อ่าน: ฮีบรู 10:28-39

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 2 พงศ์กษัตริย์ 7-10;

เมื่อใดก็ตามที่สัญญาณเตือนภัยสึนามิดังขึ้นในบริเวณแนวชายหาดของเกาะเมาอีรัฐฮาวายผู้คนที่อาศัยอยู่แถบฮานาจะรีบขึ้นเขาสูงเพื่อหลบภัย ใกล้บริเวณนั้นมีกางเขนไม้สูงเด่นที่สร้างขึ้นโดยมิชชันนารีเมื่อหลายปีมาแล้ว ผู้คนจะวิ่งไปยังบริเวณที่กางเขนตั้งอยู่ เพื่อหาที่หลบภัยฝ่ายร่างกาย

เช่นเดียวกัน เราทุกคนก็ต้องการที่คุ้มภัยฝ่ายวิญญาณ เพราะเหตุใด เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเตือนเราผ่านทางพระวจนะของพระองค์ว่า “เพราะว่าทุกคนทำบาป และเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า” และ “เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย” (รม.3:23; 6:23) ฮีบรู 9:27บอกไว้ว่า “มีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียว และหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษา” เราอาจไม่อยากนึกว่าความบาปของเราจะส่งผลอย่างไร เมื่อเราต้องเข้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ แต่การ “ตกอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์” (ฮีบรู10:31) ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

ข่าวดีก็คือ เพราะพระบิดาทรงรักเรา พระองค์จึงทรงจัดเตรียมที่หลบภัยให้กับเราด้วย! พระองค์ทรงส่งพระเยซู พระบุตรของพระองค์มาสิ้นพระชนม์เพื่อเราจะไม่ต้องแยกจากพระองค์ชั่วนิรันดร์ (รม.5:8-10; คส.1:19-22)

เรามีที่หลบภัยเพราะการสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ คุณวิ่งไปหากางเขนหรือยัง? – AMC

หากต้องการหลีกหนีคำแช่งสาปของบาป
จงวิ่งไปหากางเขน

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง