ความบาปกับเสื้อผ้าสกปรก

วันที่ 26-3-2012 • Spot Video • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

คลิปสั้นชุด Spot Video จุดประกายความคิดเพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน

Special thanks to: Taylor University, Trevor Shockey, Ann Schuette & Rachelle Bontreger
ให้เสียงภาษาไทยโดย นอรวัฒน์ คมเหลา, จันทร์จิรา กาญจนพันธ์บุญและธารทิพย์ ไตรลักษณ์

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง