เชื่อได้ไหม?

วันที่ 1-3-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าทรงพิจารณาจิตใจทั้งปวง และทรงเข้าใจในแผนงานและความคิดทั้งปวง – 1 พงศาวดาร 28:9

อ่าน: โยชูวา 9:1-16

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : โยชูวา 7-9;

ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจับเท็จกล่าวไว้ว่า “มนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะเชื่อใจผู้อื่นโดยธรรมชาติ” แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเชื่อใจได้เสมอไป สัญญาณที่บอกว่าคนเราอาจกำลังโกหกอยู่คือ การลุกลี้ลุกลน ไม่สบตา และการเว้นระยะในการพูดอย่างเห็นได้ชัด แต่ถึงแม้จะมีข้อสังเกตเหล่านี้ ผู้เชี่ยวชาญก็ยังเตือนว่า การแยกแยะคนหลอกลวงออกจากคนที่จริงใจนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก

โยชูวาอยากรู้ว่าเขาจะเชื่อใจชาวกิเบโอนได้หรือไม่ เมื่อชาวกิเบโอนรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้โยชูวาทำลายชนชาติอื่นที่อยู่ ในหมู่ชนชาติอิสราเอล (ยชว.9:24) พวกเขาก็แสร้งทำเป็นว่าพวกตนมาจากที่ห่างไกล สวมเสื้อผ้าเก่าๆ และรองเท้าขาดปะไว้มาหาโยชูวา บอกว่า “เสื้อผ้าและรองเท้าของข้าพเจ้าก็เก่า เพราะหนทางไกลมาก” (ยชว.9:13) ชาวอิสราเอลรู้สึกสงสัย (ยชว.9:7) แต่พวกเขา “หาได้ทูลขอการแนะนำจากพระเจ้าไม่” (ยชว.9:14) แล้วโยชูวาก็หลงกลทำสัญญาศานติภาพกับพวกหลอกลวง

มีคนมากมายต้องการให้เราไว้เนื้อเชื่อใจเขา ไม่ว่าจะเป็นพนักงานขาย ผู้ให้คำแนะนำด้านการเงิน หรือคนในครอบครัวที่ผิดใจกัน หากเรามีความสงสัยว่า “ฉันจะเชื่อเธอได้หรือ?” เราไม่ควรด่วนตัดสินจากสิ่งที่เราคิดว่าถูกต้องเท่านั้น แต่เราควรแสวงหาคำปรึกษาจากพระวจนะของพระเจ้า (สดด.119:105) จากผู้ที่ดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้า (สภษ.11:14)และจากพระเจ้าเอง (ยก.1:5) พระปัญญาจากเบื้องบนจะช่วยเราตัดสินใจได้ว่าใครที่เราจะเชื่อได้ – JBS

พระเจ้าทรงเรียกให้เราอธิษฐาน เมื่อเราต้องการจะพิจารณาแยกแยะ

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง