ชื่นชมยินดี

วันที่ 13-3-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราขอบพระคุณพระบิดาเจ้าของพระเยซูคริสตเจ้าของเราเสมอ เมื่อเราอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลาย – โคโลสี 1:3

อ่าน: โคโลสี 1:3-14

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : นางรูธ 1-4;

เป็นเรื่องง่ายที่คนเราจะจับผิดคนที่ชีวิตจิตวิญญาณยังไม่เติบโตตามที่เราคาดหวัง เรามักมองเห็นความบกพร่องที่ต้องแก้ไข แต่เราต้องให้ความสนใจในสิ่งถูกต้องที่เขาทำด้วยจดหมายของเปาโลมักมีเรื่องราวต้องตักเตือนคริสตจักร แต่ท่านก็แสดงความชื่นชมในสิ่งที่ดีด้วย

ยกตัวอย่างเช่น จดหมายของเปาโลถึงคริสตจักรในเมืองโคโลสี ท่านพูดถึง พระกิตติคุณที่ได้หยั่งรากและเกิดผลในชีวิตของผู้เชื่อที่นั่น (คส.1:6) ท่านชื่นชมยินดีกับผู้เชื่อในเมืองนั้นโดยการขอบคุณพระเจ้าสำหรับการเติบโตฝ่ายวิญญาณของพวกเขา พวกเขาได้รู้จักพระเยซูแล้วและกำลังเผชิญกับปัญหาผู้สอนเท็จ (คส.2:6-8) ท่านขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักอันลึกซึ้งและยืนนานที่พี่น้องที่นั่นมีต่อธรรมิกชนทั้งปวง และการสำแดงความห่วงใยอย่างเป็นรูปธรรมและเสียสละ (คส.1:4) เปาโลยังได้ขอบคุณพระเจ้า เพราะความเชื่อและความรักของชาวโคโลสีเกิดจากความหวังใจที่พวกเขามี คือความจริงและความมั่นใจว่าโลกนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุด (คส.1:5)

วันนี้เราอาจมีโอกาสเฝ้าดูชีวิตของผู้เชื่อคนอื่นๆ เราสามารถเลือกจับผิดหรือชื่นชมการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเขา ให้เราใช้เวลานี้ขอบคุณพระเจ้าที่ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ได้หยั่งรากและกำลังเกิดผลในชีวิตของพวกเขาเหล่านั้น – MW

การตักเตือนก็มีประโยชน์ แต่กำลังใจมีประโยชน์มากกว่า

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง