ค้ำชูผู้เหน็ดเหนื่อย

วันที่ 17-3-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระเจ้าได้ประทานให้ข้าพเจ้ามีลิ้นของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสอน เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้ที่จะค้ำชูผู้ที่เหน็ดเหนื่อยไว้ด้วยถ้อยคำ -อิสยาห์50:4

อ่าน: อิสยาห์ 50:4-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : 1 ซามูเอล 11-13;

ประชาชนอิสราเอลกำลังลำบาก พวกเขาถูกบาบิโลนจับเป็นเชลยและถูกบังคับให้ไปอาศัยอยู่ในประเทศอันห่างไกล ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์จะให้อะไรเพื่อช่วยประชาชนผู้เหนื่อยล้าเหล่านี้?

ท่านให้คำพยากรณ์แห่งความหวัง คือสารจากพระเจ้าเกี่ยวกับองค์พระเมสสิยาห์ที่ได้ทรงสัญญาไว้ ในอิสยาห์ 50:4 องค์พระผู้ช่วยให้รอดตรัสถึงการปลอบประโลมและความอบอุ่นใจที่วันหนึ่งพระองค์จะนำมาถึงพวกเขาว่า “พระเจ้าได้ประทานให้ข้าพเจ้ามีลิ้นของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงสอนเพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้ที่จะค้ำชูผู้ที่เหน็ดเหนื่อยไว้ด้วยถ้อยคำ”

นี่เป็นถ้อยคำแห่งการปลอบประโลมสำหรับทั้งชาวอิสราเอลที่ถูกเนรเทศ และคนรุ่นหลังที่ชีวิตของพวกเขาจะได้สัมผัสพระเมตตาของพระเยซู ในหนังสือพระกิตติคุณ เราได้เห็นพระคริสต์ทรงกระทำให้คำพยากรณ์สำเร็จด้วยการ“ค้ำ ชูผู้ ที่ เหน็ด เหนื่อย ไว้ ด้วย ถ้อยคำ” พระองค์ทรงประกาศแก่ฝูงชนทีติดตามพระองค์ว่า“บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข”(มธ.11:28)ช่างเป็นถ้อยคำแห่งพระเมตตาอย่างแท้จริง!

พระเยซูได้ทรงวางแบบอย่างของการช่วยเหลือผู้ที่เหนื่อยอ่อนไว้ให้แก่เราแล้ว คุณรู้จักใครที่ต้องการถ้อยคำหนุนใจในเวลาเช่นนี้ หรือใครที่ต้องการการรับฟังจากเพื่อนที่ห่วงใย คำพูดที่แสดงความเห็นอกเห็นใจจะช่วยผู้ที่เหนื่อยอ่อนได้ – HDF

ความเมตตาเป็นสิ่งจำเป็น
ในการเยียวยาความเจ็บปวดของผู้อื่น

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง