5.สุขสันต์วันคริสตมาส!

วันที่ 30-3-2012 • อีสเตอร์ที่แท้จริง • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เราเป็นเหตุให้คนทั้งปวงเป็นขึ้นและมีชีวิต ผู้ที่วางใจในเรานั้น ถึงแม้ว่าเขาตายแล้ว ก็ยังจะมีชีวิตอีก – ยอห์น 11:25

 

เช้าวันอีสเตอร์เมื่อปีที่แล้ว ฉันเผลอทักทายเพื่อนที่คริสตจักรว่า “สุขสันต์วันคริสตมาส!” เมื่อนึกขึ้นได้ฉันรีบแก้คำพูดทันที “ฉันหมายถึง สุขสันต์วันอีสเตอร์น่ะ!”

 

เธอยิ้มให้แล้วตอบว่า “ก็ขาดไม่ได้ทั้งสองวันนั่นแหละ”

 

คริสตมาสและอีสเตอร์ต่างเป็นวันสำคัญที่คริสเตียนเฉลิมฉลองกัน ในวันคริสตมาส เราเฉลิมฉลองการมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์(พระเจ้าผู้ทรงลงมาเกิดเป็นมนุษย์) ส่วนวันอีสเตอร์ คือวันที่ เราเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ซึ่งเป็นการยืนยันว่าผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์และเรื่องราวเหล่านี้จะได้รับการชำระให้พ้นจากความบาปและมีชีวิตนิรันดร์อยู่ในสวรรค์กับพระองค์ตลอดไป

 

สุขสันต์วันคริสตมาส! และ สุขสันต์วันอีสเตอร์! เพราะทั้งสองวันได้พิสูจน์ถึงความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อเรา – CHK

 

คริสตมาสและอีสเตอร์
คือเนื้อความสองบทของหนังสือเล่มเดียวกัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.