1.เหล็กไน

วันที่ 26-3-2012 • อีสเตอร์ที่แท้จริง • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

เหล็กไนของความตายนั้นคือความบาป… สาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงประทานชัยชนะแก่เราทั้งหลาย โดยพระเยซูคริสตเจ้าของเรา – 1 โครินธ์ 15:56-57

หลายปีก่อน ขณะที่ผมกำลังเดินอยู่ในทุ่งหญ้ากับลูกชายสองคน ผึ้งก็ต่อยเข้าที่เหนือตาของคนพี่ เขาปัดมันทิ้งอย่างรวดเร็วแล้วลงกลิ้งที่พื้นหญ้า ทั้งเตะ ทั้งตะโกน ไม่นานผึ้งตัวนั้นก็ถูกปัดออกแล้วมันก็ตรงไปที่คนน้องโดยบินหึ่งวนรอบศีรษะ เขาพยายามหลบพร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือ ผมพยุงเขาขึ้นมา แล้วบอกว่าไม่ต้องกลัว เพราะผึ้งตัวนั้นไม่มีเหล็กไนแล้ว

 

เจ้าผึ้งตัวนี้สามารถต่อยได้ครั้งเดียวเท่านั้น โดยทิ้งเหล็กไนของมันไว้กับคนที่มันต่อย แล้วมันก็ไม่มีอันตรายอีก ผมพาคนน้องไปที่พี่ชาย แล้วชี้ให้ดูเหล็กไนเล็กๆสีดำที่คิ้วของพี่ชาย แล้วบอกลูกว่า “ผึ้งยังคงบินหึ่งๆ ซึ่งได้แต่ทำให้ลูกกลัว แต่มันไม่มีฤทธิ์ที่จะทำร้ายลูกได้อีกต่อไป พี่ชายของลูกเอาเหล็กไนของมันออกไปแล้ว”

 

ในพระคัมภีร์ได้กล่าวว่า เหล็กไนของความตายก็คือ ความบาป แต่พระเยซูทรงเอาเหล็กไนออกโดยการสิ้นพระชนม์แทนเราที่ไม้กางเขน บัดนี้ความตายไม่มีฤทธิ์ที่จะทำร้ายเราแล้ว

 

ความตายอาจ “ส่งเสียงหึ่งอยู่รอบๆ” และทำให้เรากลัว แต่มันทำร้ายเราไม่ได้อีกต่อไป เราไม่ต้องกลัวการพิพากษาของพระเจ้าอีก ความตายทำได้เพียงแค่เปิดประตูพาเราไปสู่พระสิริเท่านั้น – M.R. De Haan, M.D.

 

ความตายอาจทำให้เราตกใจ แต่ไม่อาจทำอันตรายต่อเราได้

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.