2.พระคริสต์ทรงคืนพระชนม์!

วันที่ 27-3-2012 • อีสเตอร์ที่แท้จริง • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

พระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และทรงเป็นผลแรกในพวกคนทั้งหลายที่ได้ล่วงหลับไปแล้วนั้น – 1 โครินธ์ 15:20

 

ศาสนาสำคัญของโลกนี้ ส่วนใหญ่มักจะเทิดทูนผู้นำหรือปรัชญาเมธีที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งล้วนล่วงลับไปแล้ว มีเพียงศาสนาคริสต์เท่านั้นที่ประกาศว่า องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงคืนพระชนม์และยังเป็นอยู

 

หากคุณหลงทางและมาถึงทางสองแพร่ง โดยไม่รู้ว่าจะไปทางซ้ายหรือทางขวา ถ้าคุณต้องการที่จะได้คนนำทาง คุณควรจะตามคนนำทางที่ยังเป็นอยู่ หรือคนที่ได้ตายไปแล้ว

 

หากเรายอมรับและเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ได้ทรงฟื้นคืนพระชนม์จริง ก็คงจะไม่ยากที่จะเชื่อส่วนอื่นๆในคำสอนของพระองค์ เพราะถ้าเราปฏิเสธข้อเท็จจริงนี้ ก็เหมือนกับว่าเราโยนพระคัมภีร์ทิ้งทั้งเล่ม ถ้าพระคริสต์ไม่ได้ทรงฟื้นคืนพระชนม์ พระองค์ก็ไม่อาจยกโทษบาปของเราได้ และเราก็จะยังคงตกอยู่ในความบาปของเรา

 

เด็กผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้บริเวณป่าช้า และจำต้องเดินผ่านที่นั่นตอนกลางคืน เมื่อมีคนถามว่า “หนูเคยกลัวไหม” เธอตอบว่า “ไม่หรอกค่ะ บ้านหนูอยู่แค่เลยไปหน่อยเดียวเท่านั้นเอง”

 

ถ้าเราเชื่อในพระคริสต์ผู้ทรงคืนพระชนม์ เราก็ไม่ต้องกลัวความตายเช่นเดียวกัน เพราะบ้านของเราก็แค่เลยความตายไปหน่อยเดียวเท่านั้นเอง! – HGB

 

เพราะพระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่
เราจึงมีชีวิตด้วยกันกับพระองค์

 

One Response

  1. ดองฮัก คิม

    ขอบคุณพระเจ้าที่ได้มีการฟื้นคืนของเราด้วยในกาลต่อไปเอเมน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.