4.ที่ที่ถูกไฟไหม้ไปแล้ว

วันที่ 29-3-2012 • อีสเตอร์ที่แท้จริง • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

แต่ท่านถูกบาดเจ็บ เพราะความทรยศของเราทั้งหลาย ท่านฟกช้ำ เพราะความบาปผิดของเรา – อิสยาห์ 53:5

คนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาตั้งรกรากในอเมริกาในยุคแรก ซึ่งได้ข้ามทุ่งหญ้าแพรี่ทางตะวันตกของอเมริกา ต้องตกใจกลัวเพราะไฟที่ไหม้แผ่กระจายด้วยแรงลมมุ่งตรงมายังพวกเขา

แต่เมื่อเปลวไฟไหม้ใกล้เข้ามา เขาก็ต้องแปลกใจที่เห็นชายคนหนึ่งได้จุดไฟขึ้นที่หญ้าหย่อมใหญ่ที่อยู่ปลายลม ซึ่งติดไฟอย่างรวดเร็ว และเหลือไว้เพียงพื้นที่โล่งที่ไหม้เกรียม จากนั้นเขาได้บอกให้ทุกคนเข้าไปอยู่ในส่วนที่ไหม้ไฟแล้ว และเมื่อไฟไหม้ลามมาถึง ก็หยุดและอ้อมผ่านสองข้างของพวกเขาไป

ไฟแห่งการพิพากษาของพระเจ้าจะลงมาสู่โลกที่ชั่วร้ายนี้อย่างแน่นอน แต่พระเจ้าได้จัดเตรียมส่วนที่ไหม้ไฟไว้แล้วคือที่ไม้กางเขน ไฟแห่งการพิพากษาได้หยุดลงโดยองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงแบกรับความบาปของเราที่นั่น พระองค์ทำให้ความบาปของเราได้รับการชดใช้ และบุคคลที่เชื่อและยึดความจริงนี้ไว้ก็จะปลอดภัยอยู่ในส่วนที่ไหม้ไฟแล้ว เพราะไม่มีอะไรเหลือให้ไฟไหม้อีกต่อไป

พระเยซู “ได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้น เพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามคลองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หาย” (1ปต.2:24) คุณอยู่ในที่ที่ไหม้ไฟแล้วหรือเปล่า – M.R.De Haan, M.D.

พระเยซูทรงตายแทนเรา เพื่อให้เราได้อยู่ในที่ปลอดภัย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.