เขียวสดอยู่

วันที่ 24-2-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • ไม่มีความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

มันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่ – สดุดี 92:14

อ่าน: สดุดี 92

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 26-28;

ผู้เขียนสดุดี 92 เริ่มต้นด้วยการสรรเสริญ“เป็นการดีที่จะโมทนาพระคุณพระเจ้า” ดีสำหรับอะไร? ดีสำหรับคุณและผม การหันเสียจากความวิตกกังวลและใช้เวลาของเราเพื่อสรรเสริญโมทนาเป็นสิ่งที่ดียิ่งต่อจิตวิญญาณ การเริ่มต้นวันใหม่ด้วยบทเพลงแห่งการขอบพระคุณทำให้เราปีติยินดี ทั้งยังช่วยให้เราข้ามพ้นความเศร้าหมองและแทนที่ความทุกข์ของเราด้วยบทเพลงแห่งความชื่นบาน “เนื่องในพระราชกิจของพระองค์” (ข้อ 4) พระราชกิจคืออะไร? คือสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำภายในเรา!

นี่คือคำอุปมาที่ผมชื่นชอบมากที่สุด “คนชอบธรรม ก็งอกขึ้นอย่างต้นอินทผลัม เจริญขึ้นอย่างต้นสนสีดาร์ในเลบานอน คนได้ปลูกมันไว้ในพระนิเวศของพระเจ้า มันเจริญขึ้นในบริเวณของพระเจ้าของเราทั้งหลาย มันแก่แล้วก็ยังเกิดผล มันมีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่” (สดด.92:12-14)

ต้นอินทผลัมเป็นสัญลักษณ์ของความงามที่ตระหง่านอยู่ ส่วนต้นสนสีดาร์หมายถึงกำลังที่ไม่มีถดถอย นี่คือลักษณะของผู้ที่ถูกปลูก “ไว้ในพระนิเวศของพระเจ้า” (สดด.92:13) รากของเขาหยั่งลึกลงไปถึงความรักที่ไม่มีวันเหือดแห้งของพระเจ้า

คุณคิดว่าคุณหมดประโยชน์สำหรับพระเจ้าแล้วหรือไม่? จงอ่านพระวจนะของพระเจ้าต่อไป หยั่งรากและวางฐานในพระคริสต์ ดื่มด่ำกับความรักและความสัตย์ซื่อของพระองค์ ดังนั้นแล้ว ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไร คุณจะเกิดผลและ “มีน้ำเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่” – DHR

การสรรเสริญเกิดขึ้นเมื่อเรานับพระพร

Tags:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง