หัวใจใหม่

วันที่ 29-2-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

เราจะให้ใจใหม่แก่เจ้าและเราจะบรรจุจิตวิญญาณใหม่ไว้ในเจ้า – เอเสเคียล 36:26

อ่าน: เอเสเคียล 36:26-31

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : ;

เพื่อนของผมคนหนึ่งที่เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจรู้สึกซาบซึ้งกับพระธรรมเอเสเคียล 36:26 ในแบบที่เราหลายๆคนไม่มีวันเข้าใจ ไมค์ดูแลคนไข้เปลี่ยนหัวใจทั้งก่อนและหลังผ่าตัด เขามักอยู่ในห้องผ่าตัดขณะที่ศัลยแพทย์เอาหัวใจสีซีดที่เป็นโรคออกและแทนที่ด้วยหัวใจ “ใหม่” สีชมพูแข็งแรงของผู้บริจาค

ไมค์อธิบายว่ากระบวนการคัดสรรว่าใครจะได้รับบริจาคหัวใจ “ใหม่” คล้ายกับคนที่จะได้รับ“ใจใหม่” จากพระเจ้า (อสค.36:26) หลักเกณฑ์ในทั้งสองกรณีก็คือ ดูที่ความต้องการ

การที่เอเสเคียลบอกว่าวันหนึ่งชนชาติอิสราเอล จะได้รับ “ใจใหม่” เป็นการพยากรณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เมื่อได้รับความรอดเอเฟซัส4:24 และ 2 โครินธ์ 5:17 เรียกว่า“สภาพใหม่” และ “คนที่ถูกสร้างใหม่” สำหรับชนชาติอิสราเอลในสมัยของเอเสเคียลและสำหรับพวกเราในสมัยปัจจุบัน เงื่อนไขเดียวที่เราจะได้รับการ“ปลูกถ่าย” ก็คือ เราต้องมีความต้องการ ไม่สำคัญว่าเราจะรวยหรือจนมีหน้ามีตาหรือต่ำต้อย สัญชาติ ฐานะทางสังคมหรือเชื้อชาติไม่ใช่สิ่งสำคัญหากเราต้องการใจใหม่จากพระเจ้า เราสามารถรับได้ด้วยการเชื่อวางใจในการสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

อะไรคือสิ่งที่บ่งบอกว่าเราจำเป็นต้องมีใจใหม่? เราทุกคนต้องมีใจใหม่เพราะเราเป็นคนบาป คุณผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจฝ่ายวิญญาณแล้วหรือยัง?- JDB

เราต้องการมากกว่าการเริ่มต้นใหม่
เราต้องการใจใหม่!

Tags:

One Response

  1. Actually this is the first time I visit your page even I know this already for long time back. Good to know that I also could listen to the Bible daily like this… Hope to hear more krap. Thank you.

    Love in the name of Christ,

    Marcel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง