วิธีแก้ความกลัว

วันที่ 20-2-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • 2 ความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

ข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้า และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้า – สดุดี 34:4

อ่าน: สดุดี 34:1-10

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : เฉลยธรรมบัญญัติ 13-16;

ในสุนทรพจน์ครั้งแรกของการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเมื่อปี 1933แฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์กล่าวกับประเทศที่ยังจมอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ เพื่อหวังจะจุดประกายมุมมองในแง่บวกเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจว่า “สิ่งเดียวที่เราต้องกลัวคือความกลัวนั่นเอง!”

ความกลัวมักเกิดขึ้นในเวลาที่เราตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง เช่น ความมั่งคั่ง สุขภาพ ชื่อเสียง สถานภาพ ความปลอดภัย ครอบครัว เพื่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราปรารถนาที่จะปกป้องสิ่งสำคัญในชีวิตมากกว่าที่จะวางทุกสิ่งไว้ในการดูแลและควบคุมของพระเจ้า เมื่อความกลัวครอบงำ อารมณ์ของเราก็จะบิดเบี้ยวและจิตวิญญาณของเราเหี่ยวแห้งเรากลัวที่จะบอกเรื่องราวของพระคริสต์แก่ผู้อื่นกลัวที่จะแบ่งปันชีวิตและสิ่งที่เรามีเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น หรือกลัวที่จะก้าวข้ามไปในที่ใหม่ๆ จิตวิญญาณที่ขลาดกลัวอาจถูกศัตรูโจมตีได้ง่าย ทั้งยังอาจล่อลวงเราให้ผ่อนปรนกับหลักการในพระคัมภีร์และจัดการเรื่องต่างๆ ด้วยมือของเราเอง

วิธีแก้ความกลัวก็คือการวางใจองค์พระผู้สร้าง เมื่อใดที่เราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่จริง ฤทธิ์อำนาจ การปกป้องและการเลี้ยงดูของพระองค์เป็นจริงเมื่อนั้นเราจะสามารถชื่นชมยินดีร่วมกับผู้เขียนสดุดีที่บอกว่า “ข้าพเจ้าได้แสวงพระเจ้า และพระองค์ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงช่วยกู้ข้าพเจ้าจากความกลัวทั้งสิ้นของข้าพเจ้า” (สดด.34:4) – JS

การเชื่อวางใจพระเจ้า
คือวิธีรักษาจิตวิญญาณที่ขลาดกลัว

Tags:

2 Responses

 1. idmcteam

  พระเจ้าไม่ได้ประทานจิตใจแห่งความกล้วให้เรา แต่ได้ประทานจิตที่ประกอบด้วย ความรัก ฤทธิเดช และการรู้จักบังคับตนให้แก่เรา

 2. พระวิญญาณของพระเจ้ามี หลายพระลักษณะ

  และพระวิญญาณของพระเจ้าจะอยู่บนท่านนั้น
  คือวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ
  วิญญาณแห่งการวินิจฉัยและอานุภาพ
  วิญญาณแห่งความรู้และความยำเกรงพระเจ้า [อิสยาห์ ๑๑]

  เช่นเดียวกัน วิญญาณของโลกก็มีหลายลักษณะ

  ความกลัวก็เป็นวิญญาณอีกอย่างหนึ่งที่ เมื่อคนใดมีจิตแห่งความกลัวแล้ว จะขาดสันติสุข
  การกำจัดวิญญาณนี้ สามารถทำได้ด้วยการรับการปลดปล่อย ด้วยพระวจนะของพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง