รางวัลอันยิ่งใหญ่

วันที่ 7-2-2012 • มานาประจำวัน • mnsc • 1 ความคิดเห็น »

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

พระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน – มัทธิว 6:4

อ่าน: มัทธิว 6:1-6, มัทธิว 6:16-18

อ่านพระคัมภีร์ภายใน 1 ปี : กันดารวิถี 7-10;

ธุรกิจหลายอย่างมี “รายการสะสมแต้ม” เพื่อมอบของสมนาคุณให้แก่ลูกค้าประจำ คุณสะสมแต้มรางวัลได้ โดยใช้บริการของกลุ่มบริษัทในเครือเดียวกัน เช่น รับประทานอาหารที่ภัตตาคารนั้นๆ พักโรงแรมในเครือ บินกับสายการบินที่กำหนด การเลือกใช้จ่ายเงินในลักษณะนี้ดูสมเหตุผล

พระเจ้าก็ทรงมีรายการสมนาคุณเช่นกัน พระเยซูตรัสหลายครั้งว่า พระองค์ประสงค์ที่จะประทานรางวัลแก่ผู้ที่รับใช้พระองค์อย่างสัตย์ซื่อ เช่น เมื่อเราถูกข่มเหงเพื่อพระองค์ พระองค์ตรัสว่า “จงชื่นชมยินดี เพราะว่าบำเหน็จของท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์” (มธ.5:12) พระเยซูทรงสอนให้เราปฏิบัติในทางตรงข้ามกับพวกฟาริสีที่แสดงออกในที่สาธารณะว่าตนเคร่งครัดในการถวายทรัพย์ อธิษฐาน และถืออดอาหาร พระเยซูทรงเตือนให้เราทำสิ่งเหล่านี้เป็นการลับ เพราะ “พระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่าน” (มธ.6:4,6,18) หากเราดำเนินชีวิตเพื่อพระเยซู ความสัตย์ซื่อของเรา ย่อมไม่ทำให้เราขาดทุนไม่ว่าเราจะต้องสูญเสียอะไรไปก็ตาม

แต่เราไม่ได้รับใช้พระเยซูเพราะหวังรางวัล เมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเราบนไม้กางเขน พระองค์ทรงกระทำเพื่อเรามากกว่าที่เราสมควรได้รับ การแสดงความสัตย์ซื่อต่อพระองค์คือ การนมัสการซึ่งสำแดงออกว่าเรารักและซาบซึ้งในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเรา ในทางกลับกัน พระองค์ทรงยินดีที่จะให้กำลังใจเรา ด้วยการรับประกันว่ารางวัลที่พระองค์จะประทานให้กับเราในที่สุด จะสูงค่ายิ่งกว่าสิ่งที่เราได้สละเพื่อพระองค์

จงดำเนินชีวิตเพื่อพระเยซู โดยไม่ต้องคำนึงว่าต้องสูญเสียอะไร – JS

สิ่งที่เราทำเพื่อพระคริสต์ในชีวิตนี้ จะส่งผลตอบแทนแก่เราในชีวิตหน้า

Tags:

One Response

  1. File เสียงเปิดไม่ได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

บทความที่เกี่ยวข้อง